Watergebiedsplan Wassenaarschepolder

Het Rijnlandse beheergebied bestaat uit circa 200 polders. In een groot deel zijn maatregelen nodig om wateroverlast zo veel mogelijk te voorkomen. Voor alle polders onderzoekt Rijnland in diverse gebiedsprocessen (de zogenaamde watergebiedsplannen) waar de knelpunten zijn en hoe deze op te lossen. Dit gebeurt in samenspraak met belanghebbenden. Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: droge voeten, gezond water en voldoende water voor nu en in de toekomst. Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Gebiedsbeschrijving

De Wassenaarschepolder ligt in de gemeenten Kaag en Braassem en Nieuwkoop en is 1.020 ha groot. Het voornaamste grondgebruik is agrarisch grasland afgewisseld met akkerbouw.

Oriëntatiekaart

Kaart Wassenaarschepolder en omstreken

Waar staan wij nu?

Voor deze polder is een watergebiedsplan doorlopen en zijn er verschillende maatregelen genomen. Tijdens de uitvoering van de laatste maatregelen, is gebleken dat er een klein verschil is ontstaan tussen het peilvakgrens in het vigerend peilbesluit uit 2012 en de huidige praktijksituatie. Door het peilbesluit gedeeltelijk te herzien wordt dit geformaliseerd en vastgelegd. Om voor een goede afwatering te zorgen zijn een aantal maatregelen noodzakelijk. Er wordt daarom ook een ontwerp-projectplan voorbereid. 

Vervolgstappen

  • Het peilbesluit, het projectplan en de nota van beantwoording worden aangeboden aan het bestuur voor vaststelling
  • Bekendmaking definitief peilbesluit en projectplan
  • Beroepstermijn van 6 weken bij de rechtbank.
  • Peilbesluit en projectplan onherroepelijk 

Vragen

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de Wassenaarschepolder? Dan kunt u contact opnemen via de mail wgprijnland@rijnland.net of telefonisch via telefoonnummer 071-306 3535.