Zoetermeerse Meerpolder te Zoetermeer

Het klimaat verandert, en sneller dan we denken. Er valt meer regen in kortere tijd waardoor de kans op wateroverlast toeneemt. Daarnaast zijn er ook langere droge periodes. Rijnland onderzoekt daarom alle polders en neemt maatregelen die nodig zijn om nu en in de toekomst droge voeten te behouden, en de waterkwaliteit te verbeteren. Rijnland noemt dit watergebiedsplannen.

Ook het watersysteem in de Zoetermeerse Meerpolder (de Meerpolder) heeft Rijnland kritisch bekeken. Eind 2018 is het watergebiedsplan voor de Meerpolder vastgesteld. Hierna heeft Rijnland een aantal mogelijke maatregelen voor de verbetering van het watersysteem onderzocht. Uit dit onderzoek is gebleken dat we op het moment geen ingrijpende maatregelen zullen treffen aan het watersysteem in de Meerpolder. Rijnland gaat alleen een nieuwe opstelplek maken voor een tijdelijke pompinstallatie (TPI), die bij hevige regenval kan worden ingezet.

Green-Blue Deal

Parallel aan het bestuurlijke proces is er op 29 oktober 2018 door de bestuurders van Rijnland, de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg een ‘Green-Blue Deal’ voor de Meerpolder ondertekend. Dit betreft een intentieovereenkomst voor de aanleg van een waterberging en weidevogelgebied in de Meerpolder.

Het maaiveld van de Meerpolder was ooit de bodem van een groot binnenmeer en is erg ongelijk. In het westen van de polder liggen de percelen laag, waardoor wateroverlast kan ontstaan bij hevige regenval. Rijnland wil een waterberging combineren met weidevogelgebied om schade door wateroverlast elders in de polder te beperken, en meer ruimte te bieden aan de natuur.

Gebiedsomschrijving

De ‘Meerpolder’ is de eerste droogmakerij van Zuid-Holland (1616) en met haar mooie eivorm direct herkenbaar op de kaart.

De polder heeft een oppervlakte van 545 hectare en bestaat uit 1 hoofdpeilvak met een aantal onderbemalingen aan de westzijde en hoogwatervoorzieningen aan de noordkant. Daarnaast behoort de Ringsloot ook tot de polder. Alleen de noordoostkant wordt begrensd door boezemwater (De Meer- of Buurwatering). Deze droogmakerij is gelegen in de gemeentes Zoeterwoude en Leidschendam-Voorburg en bestaat hoofdzakelijk uit grasland als weidegrond voor veehouderijbedrijven.

Oriëntatiekaart

Kaart Zoetermeerse Meerpolder te Zoetermeer

Voortgang

Dit project bevindt zich in de uitvoeringsfase van de Watergebiedsplannen van Rijnland.

Stappen Watergebiedsplannen Rijnland

Meer informatie

Heeft u vragen over de aanpak van het watersysteem in de Zoetermeerse Meerpolder? Stuur dan een mail naar  wgpzz@rijnland.net of contact op met ons Klant Contact Team via telefoonnummer 071-306 3535.