Zuid-Schalkwijkerweg Haarlem

Zuid-Schalkwijkerweg Haarlem

De dijken moeten veilig zijn. Voor nu en in de toekomst. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Daarom zijn er nieuwe veiligheidsnormen vastgesteld, waarop alle dijken zijn getoetst. De komende jaren blijven we alle dijken onderzoeken en daar waar nodig verbeteren. Ook de dijk van de Zuid-Schalkwijkerweg is onderzocht. Deze voldoet niet overal aan de norm en moet verbeterd worden

Ligging

De Zuid-Schalkwijkerweg ligt ten westen van de wijk Schalkwijk in Haarlem. De dijk van de Zuid-Schalkwijkerweg heeft een lengt van ca. 1,5 kilometer.

Wat gaan we doen?

Het beheer en onderhoud van de Zuid-Schalkwijkerweg ligt bij de gemeente Haarlem. Het Hoogheemraadschap van Rijnland is verantwoordelijk voor het onderhoud en de verbetering van de dijk. Omdat de Zuid-Schalkwijkerweg aan groot onderhoud toe is wordt de uitvoering van de werkzaamheden tegelijkertijd uitgevoerd, zodat omwonenden en weggebruikers zo min mogelijk last hebben van de dijkverbetering.

De dijk wordt verstevigd en verhoogd. Hiervoor worden de opritten van de aangrenzende woningen aangepast. De dijk is nu erg steil en onstabiel. Deze wordt aan de kant van de polder minder steil gemaakt. Hierdoor krijgt de dijk een bredere en stevigere basis. De sloot, die er nu ligt, wordt verder de polder in verplaatst.

Nadat de dijk is opgehoogd en verstevigd wordt het asfalt van de weg geheel vernieuwd. Ook worden kabels en leidingen vervangen en verlegd. Als er door de dijkverbetering bomen moeten worden gekapt, zullen deze vervangen worden door nieuwe bomen. 

Planning

De dijkverbetering en de reconstructie van de Schalkwijkerweg zijn met bewoners en belangengroepen besproken. Alle ideeën en wensen worden zoveel mogelijk meegenomen in het ontwerp. Dit ontwerp zal na de zomer worden gepresenteerd en ter inzage worden gelegd. De verwachting is dat de uitvoering van de werkzaamheden eind 2020 start en gaat duren tot eind 2021.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de kadeverbetering van de Zuid-Schalkwijkerweg in Haarlem dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Team van Rijnland op telefoonnummer 071-306 3535 of stuur een mail naar dijkverbetering@rijnland.net met als onderwerp: Zuid-Schalkwijkerweg in Haarlem.