Zuidzijderpolder en Polder Abessinië te Bodegraven

Dat het klimaat verandert valt misschien niet direct op, want het gaat heel geleidelijk. Toch gaan de veranderingen sneller dan verwacht. Er valt meer regen in kortere tijd waardoor de kans op wateroverlast toeneemt. Daarnaast zijn er ook langere droge periodes. Rijnland onderzoekt daarom alle polders en neemt maatregelen die nodig zijn om nu en in de toekomst te zorgen voor voldoende water, droge voeten en een verbeterde waterkwaliteit. Rijnland noemt dit watergebiedsplannen.

Ook het watersysteem in de Zuidzijderpolder en Polder Abessinië bij Bodegraven hebben we kritisch bekeken. Rijnland heeft zich tot doel gesteld dat het watersysteem uiterlijk in 2025 op orde is gebracht is en wordt gehouden, rekening houdend met klimaatveranderingen. Het nieuwe peilbesluit en het watergebiedsplan voor de Zuidzijderpolder en Polder Abessinië zijn in januari 2020 vastgesteld door het bestuur van Rijnland. De doelen voor deze polders omvangen maatregelen met betrekking tot de aan- en afvoer van water, maar ook mogelijke verbeteringen in de waterkwaliteit. Hieronder kunt u meer lezen over de maatregelen die wij treffen in dit gebied. 

Maatregelen

De verbeteringen aan het watersysteem in de Zuidzijderpolder en Polder Abessinië worden één voor één uitgevoerd in deelprojecten. Een deel van de werkzaamheden is inmiddels uitgevoerd. 

Aanleg bypass Polder Abessinië

Om de doorstroming van water in het noorden van Polder Abessinië te verbeteren en het water in de hoofdwatergang beter op peil te kunnen houden, is de hoofdwatergang direct verbonden met de aangrenzende polder Reeuwijk-West door middel van een bypass. Deze bypass, ter hoogte van het vakgemaal aan het Nespad te Bodegraven, is op 15 mei 2020 succesvol opgeleverd. 

Onderhoud landbouwbruggen Boerderijweg

Een drietal te krappe landbouwbruggetjes aan de Boerderijweg beperkte de doorstoom van het water in de hoofdwatergang (de Grote Wetering) en daarmee de afvoerroute naar het gemaal Zuidzijderpolder. Dit kon bij intensieve regenbuien voor peilstijging zorgen en veroorzaakte daarnaast vuilophoping. Door deze bruggetjes aan te pakken is de doorstroom van het water in de Grote Wetering verbeterd en daarmee lokaal mogelijk ook de waterkwaliteit. Deze maatregel is eind december 2019 voltooid. 

Blauwe corridor Zuidzijderpolder

In de onderzoeken voor het watergebiedsplan heeft Rijnland bepaald dat het watersysteem in de Zuidzijderpolder voldoet aan de normen voor wateroverlast. Omdat Rijnland met het oog op de toekomst het watersysteem robuuster wil maken, zijn samen met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk toch mogelijkheden onderzocht om een in het gemeentelijke groen inpasbare nieuwe waterverbinding te ontwerpen. Een extra open waterverbinding zorgt voor minder peilstijging in de Goudsesingel bij hevige regenbuien. Deze nieuwe watergang wordt ter hoogte van de Grutto verbonden met een (stilstaande) waterplas. De waterplas krijgt hierdoor wateraanvoer, waardoor de waterkwaliteit van deze plas kan verbeteren. 

In de zomer van 2021 hopen we u nader te kunnen informeren over deze maatregel.

Gebiedsomschrijving

De Zuidzijderpolder en Polder Abessinië liggen in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De westkant van de Zuidzijderpolder bestaat uit het stedelijk gebied van Bodegraven en de oostzijde van de Zuidzijderpolder en Polder Abessinië bestaan voornamelijk uit agrarisch grasland. De polders worden door de A12 van elkaar gescheiden. 

De Zuidzijderpolder en Polder Abessinië zijn belangrijk voor de natuur. Over de gehele lengte van de polders (vanaf de Oude Rijn tot aan de Reeuwijkse Plassen) maakt een zone langs de Enkele Wiericke onderdeel uit van het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Het gebied tussen de spoorlijn en de Boerderijweg in de Zuidzijderpolder is een belangrijk weidevogelgebied, alsmede de zuidelijke helft van Polder Abessiniё.

Oriëntatiekaarten

Kaart Zuidzijderpolder te Bodegraven

Kaart Polder Abessinië te Bodegraven

Voortgang

Dit project bevindt zich in de voorbereiding op de ontwerpfase van maatregelen in de Zuidzijderpolder:  Watergebiedsplannen van Rijnland. Hierbij werken we samen met de gemeente Bodegraven.

Stappen Watergebiedsplannen Rijnland

Meer informatie

Heeft u ideeën of vragen over het watergebiedsplan voor de Zuidzijderpolder en Polder Abessinië? Neem dan contact op met Klant Contact Team van Rijnland via telefoonnummer (071) 306 35 35, of mail naar wgpreeuwijk@rijnland.net.