Zwet- en Groote Blankaartpolder (ZGB-polder)

Dijken Zwet- en Groote Blankaartpolder in Leidschendam

Rijnland werkt continu aan zijn dijken. De dijken moeten veilig zijn, zodat jij droge voeten houdt. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Daarom zijn er nieuwe veiligheidsnormen vastgesteld, waarop alle dijken zijn gecontroleerd. Ook de dijken in de Zwet- en Groote Blankaartpolder.

Wat gaan we doen?

De dijken van de Zwet- en Groote Blankaartpolder (ZGB-polder) in Leidschendam voldoen niet meer overal aan de norm. Daarom wordt de dijk over een lengte van ongeveer 900 meter verbeterd. In de ZGB-polder onderzoeken we eerst onderzoek wat er precies nodig is om de dijk te verbeteren. Zodra de onderzoeken zijn afgerond, gaan we aan de slag met een voorloping ontwerp. Als dit ontwerp klaar is, bespreken wij dit met de omwonenden en grondeigenaren.

Locatie ZBG-polder

De ZGB-polder ligt tussen de gemeentes Zoeterwoude en Leidschendam-Voorburg en bestaat grotendeels uit grasland. Aan de westkant wordt de polder begrensd door de N206 en aan de oostzijde door de Zuidbuurtse Wetering. Aan de zuidzijde ligt de Ommedijkse Wetering en aan de noordzijde een deel van de dorpskern van Zoeterwoude-Dorp. De polder heeft een oppervlakte van 216 hectare en wordt vooral gebruikt als weidegrond voor veehouderij. De dijk ligt aan de Oosteinde/N206 tussen Zoeterwoude -Dorp en Stompwijk en is deels aan verbetering toe.

tete

Planning

Het definitieve ontwerp is naar verwachting in juli 2022 klaar zijn. Daarna beginnen de werkzaamheden in de ZGB-polder. We starten waarschijnlijk in november 2022 met de dijkverbetering. De werkzaamheden duren tot februari 2024.

Contact

Telefoonnummer
071 306 3535

Voor vragen over de dijkverbetering van de ZGB-polder in Leidschendam kun je ons bellen of mailen met als onderwerp 'ZGB-polder Leidschendam'.