Schoon en gezond water

Rijnland zorgt voor schoon water in onze sloten en plassen - voor de recreatie, bedrijven en natuur.

Schoon water is onmisbaar voor een gezonde leefomgeving voor mens en natuur. Samen met de omgeving zorgt Rijnland voor het terugdringen van vervuiling en een optimale ecologische inrichting van het watersysteem. Rijnland zet daarbij ook in op het versterken van de biodiversiteit en meer open water met een natuurlijke inrichting. Ook faciliteren we recreatief gebruik van water. Dit doen we zo duurzaam mogelijk.