Biodiversiteit

Biodiversiteit is belangrijk voor mens en dier.

Er zijn verschillende soorten leven op aarde: planten, grote en kleine dieren, insecten, schimmels en bacteriën. De diversiteit, de rijkdom aan verschillende soorten, moeten we zien te behouden en vergroten. Ook de mens is onderdeel van de natuur en afhankelijk van biodiversiteit als het gaat om schone lucht, schoon water, gezond en gevarieerd voedsel.

  • Schoon water

    Rijnland werkt als waterschap al jaren aan schoon water in West-Nederland.

  • Planten en dieren

    Hoe schoner het water, hoe meer planten en dieren er kunnen leven. En dat is goed voor de biodiversiteit.

  • Biodiversiteit

    Rijnland maakt zich hard voor de natuursoorten in het water en op land, bijvoorbeeld op dijken en eigen terreinen.

Actieplan biodiversiteit

In het Actieplan Biodiversiteit staat wat we bij Rijnland de komende jaren gaan doen om de biodiversiteit te versterken.

De Tiny 5

De Tiny 5 zijn 5 herkenbare plant- en diersoorten. Ze staan symbool voor alle andere planten en dieren die in ons gebied leven.

Natuurvriendelijk onderhoud

Bij onderhoud houden we rekening met de natuur in en om het water. We werken volgens de Wet natuurbescherming.

Bloemrijke dijken

Rijnland beheert maar liefst 1200 kilometer dijken. Na onderhoud aan de dijken, zaaien we ze in met een bloemmengsel.

Natuurvriendelijke oevers

Een natuurvriendelijke oever geeft planten en dieren alle ruimte en versterkt de biodiversiteit in en om het water.

Zelf aan de slag

Biodiversiteit versterken kan op heel veel verschillende manieren. Ook in de achtertuin, op het balkon of op straat. Help je ook mee?