Actieplan biodiversiteit

In actie om de biodiversiteit te versterken.

Gezonde natuur vraagt om voldoende variatie in soorten. Daarom heeft Rijnland een actieplan opgesteld. Hierin staat wat onze organisatie de komende jaren gaat doen om die biodiversiteit te versterken.

Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid benoemen we de kansen die Rijnland ziet. Hoe verbeteren we in het dagelijkse werk de rijkdom aan soorten in het water (aquatisch) en op het land (terrestrisch)? Dat lees je in ons actieplan biodiversiteit. Download het plan hieronder.

Deltaplan biodiversiteit

Het maken en uitvoeren van plannen kan Rijnland niet alleen. Daarom zijn we partner geworden van het Deltaplan biodiversiteitsherstel. Alle aangesloten partners hebben een eigen actieplan ingediend. Ze delen ideeën en kennis en leren van elkaars ervaringen. Ook bekijken ze of en hoe projecten te combineren zijn.

Bewust betrokken

Rijnland werkt samen met inwoners, gemeenten, provincies, natuurorganisaties en kenniscentra aan verrijking van de natuur. Biodiversiteit is een zaak van ons allemaal. Ook jij kunt in je dagelijkse doen en laten het verschil maken. Help je mee aan een gezonde, groene en gevarieerde natuur?

Samen voor biodiversiteit