Natuurvriendelijke oevers

Voor meer biodiversiteit in en om het water.

Een natuurvriendelijke oever geeft planten en dieren alle ruimte en versterkt de biodiversiteit. Het is bovendien heerlijk om erlangs te wandelen, fietsen en varen.

Natuurvriendelijke oevers hebben een geleidelijke overgang van water naar land. Dit geeft planten en dieren alle ruimte. Zo ontstaat een rijk en gevarieerd leven. De oevers zijn een beschutte leefomgeving voor bijvoorbeeld insecten, kikkers, padden, kleine zoogdieren en vissen. De oever- en waterplanten zijn een prima plek om te schuilen, op te groeien, voort te planten en voedsel te vinden.

Dit alles levert een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de ecologische waterkwaliteit. Iets waar wij als waterschap naar streven. Ook vogels als de rietzanger en karekiet voelen zich er thuis. Daarom werken we aan het vergroten van het aantal natuurvriendelijke oevers.

Subsidie voor aanleg oevers

Rijnland wil de aanleg van natuurvriendelijke oevers aanmoedigen met een subsidieregeling. Bekijk hieronder of je in aanmerking komt.

Drie keer resultaat 

Natuurvriendelijke oevers zijn:    

  • Belangrijk voor de ecologische waterkwaliteit. Hoe meer de natuur haar gang kan gaan, hoe meer soorten planten en dieren én hoe hoger de kwaliteit van het water.  
  • Goed voor plant en dier. Natuurvriendelijke oevers zijn vaak een broedplaats, er worden eitjes afgezet en jonge dieren kunnen er opgroeien. Andere dieren gebruiken de oever dan weer om te schuilen op jacht naar een prooi (snoeken bijvoorbeeld).   
  • Prettig om naar te kijken. De natuur in een natuurvriendelijke oever is uitbundig, er is een grote soortenrijkdom en het water is mooi helder.

Zoeterwoude (2)

Kansen benutten én creëren 

We zoeken actief naar nieuwe plekken voor natuurvriendelijke oevers. We benaderen bijvoorbeeld grondeigenaren waarvan we denken dat op hun terrein een natuurvriendelijke oever mogelijk is.

Binnen onze eigen organisatie sluiten we zoveel mogelijk aan bij bestaande plannen. Zijn we toch al van plan onderhoudswerkzaamheden aan een kade of oeverbeschoeiing uit te voeren, dan is het natuurlijk slim om dit te combineren met de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Zo behalen we snel resultaat en besparen we kosten. Ook sluiten we, waar mogelijk, aan bij grote projecten van bijvoorbeeld de provincies of gemeenten.

Onderhoud 

We onderhouden al onze oevers zo natuurvriendelijk mogelijk. Zo moet het maaien bij voorkeur in september of oktober gebeuren, om planten en dieren te ontzien. De frequentie van het onderhoud van natuurvriendelijke oevers is daarom zo laag mogelijk en we laten zo veel mogelijk planten staan.