Gezonde visstand

Rijnland werkt aan vismigratie met visvriendelijke gemalen en vispassages.

Rijnland is verantwoordelijk voor en werkt aan een goede waterkwaliteit en ecologie in plassen, kanalen, grachten en sloten. Daar leven gezonde en gevarieerde visstanden. Dat is alleen mogelijk als de waterkwaliteit en de leefgebieden voor de vissen op orde zijn en de leefgebieden goed bereikbaar zijn.

Vissen zwemmen met regelmaat van het ene naar het andere leefgebied. Ze doen dit om voedsel te zoeken, zich voort te planten, op te groeien of te overwinteren. Sommige vissoorten zwemmen zelfs tussen zout en zoet water (en andersom), zoals bijvoorbeeld de paling en driedoornige stekelbaars. De paling zwemt daarvoor zelfs duizenden kilometers.

Visvriendelijke gemalen

In al onze wateren staan gemalen, sluizen en/of stuwen. Die zijn belangrijk om ons te beschermen tegen overstromingen en voor het beheren van de waterpeilen. Maar voor vissen zijn het vaak gevaarlijke en niet te nemen barrières. Daarom werken we aan het visvriendelijk maken van de gemalen. En maken we gemalen en stuwen passeerbaar door de aanleg van zogenoemde vispassages. De boezemgemalen Katwijk, Halfweg en Spaarndam zijn inmiddels goed passeerbaar voor migrerende vissen van zout naar zoet en andersom.

Spaarndam 1, Foto Twan van der Veer

Afbeelding: boezemgemaal Spaarndam (foto: Twan van der Veer)

Monitoren vispassages

Om te weten of aangelegde vispassages voldoen, monitoren we op diverse locaties de visintrek en -uittrek. Bijvoorbeeld bij boezemgemaal Halfweg en bij boezemgemaal Spaarndam. Bij de in 2020 gerealiseerde vispassage bij het boezemgemaal Spaarndam doen we dit met een onderwatercamera en beeldherkenningssysteem.

Dit systeem is ontwikkeld door de firma KBTS, Vinkeveen. Het systeem legt de onderwaterbeelden vast zo gauw een vis door de vispassage zwemt. Vervolgens wordt met een beeldherkenningsalgoritme zwemrichting, vissoort en lengte bepaald. Deze data wordt vastgelegd in een database.

Meervalonderzoek Rijnland

De Europese meerval was tot zo’n 25 jaar geleden zo goed als uitgestorven in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat de populatie groeit en uitzwerft over Rijnlands boezem.

Waldo-meervallenonderzoek

Onderwatercamera vispassage Spaarndam

Kijk mee met de beelden en data van de vispassage bij Boezemgemaal Spaarndam. (Foto: Jelger Herder)

Podcast Water Leeft!

In aflevering 1 van 'Water Leeft!' hoor je hoe de aal na een zwemtocht van duizenden kilometers de Nederlandse polder bereikt. Een knap staaltje werk, want zo vanzelfsprekend is dat niet. Zeker niet als er opeens een flink gemaal opduikt. Gelukkig is daar iets op bedacht.