Bloembollenteelt

In de bloembollenteelt werken we met verschillende partijen aan het verminderen van gewasbeschermingsmiddelen en fosfaat in het oppervlaktewater. Bloembollentelers spelen daarbij een belangrijke rol. In het Landelijk Milieuoverleg Bloembollen (LMB) werken we onder andere samen met de provincies Zuid- en Noord- Holland en Drenthe, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waterschap Vechtstromen en de KAVB. De samenwerking uit zich onder meer in onderstaande projecten.

Schoon erf, schone sloot

Rijnland werkt samen met telers aan het verminderen van de afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar de sloot. Dit doen we in het project Schoon erf, schone sloot. Meten is weten staat centraal in dit project. Door bemonstering van putten op het erf worden kwekers zich bewust van welke gewasbeschermingsmiddelen in de sloot terecht kunnen komen. Met specifieke maatregelen wordt het probleem aangepakt. Zo kunnen kwekers werken met verschillende heftrucks voor buiten en binnen. Meer informatie over Schoon erf, schone sloot.

Beter Organisch Bemesten (BOB)

Binnen het project Beter Organisch Bemesten (BOB) zoeken we samen met telers, Delphi en de KAVB naar manieren van bemesten die zowel de waterkwaliteit als de bollen ten goede komen. In het oppervlaktewater van de Duin- en Bollenstreek komen namelijk te hoge fosfaatconcentraties voor. Voor de teelt van bloembollen en vaste planten zijn organische meststoffen nodig. Deze stoffen bevatten een hoog percentage aan fosfaat. De organische meststoffen worden in de bodem afgebroken. Dit is ook waarom telers hun land steeds opnieuw bemesten. Het probleem in de Bollenstreek is dat de afbraak van organische stof veel sneller gaat dan in andere delen van het land. Er moet dus vaker bemest worden waardoor er ook meer fosfaat wordt aangevoerd. Binnen het BOB-project experimenteren telers met organische stoffen die een laag fosfaatgehalte hebben, maar die wel helpen om de bodemvruchtbaarheid in stand te houden. Op dit moment testen telers onder andere met fosfaatarme champost: een restproduct uit de champignonneteelt.  Voor dit experiment is POP- subsidie beschikbaar gesteld waarbij de Europese Unie en Rijnland beide de helft van de bijdrage financieren.

Fosfaatreductie met ijzerzand

Telers dragen ook door het toepassen van ijzerzandtechnieken bij aan het voorkomen van uitspoeling van fosfaat naar het oppervlaktewater. De KAVB en Delphi hebben een POP3-subsidie toegekend gekregen. Hiermee kunnen vijf bedrijven uit Rijnlands gebied in Zuid-Holland gesubsidieerd investeren in voorzieningen met ijzerzand. Lees de brochure onderaan de pagina voor de verschillende ijzerzandtechnieken die beschikbaar zijn.

Wat is ijzerzand? IJzerzand bestaat uit zand met een laagje ijzeroxide. Het ontstaat bij de winning van drinkwater. Het laagje ijzeroxide bindt fosfaat. Door drainagewater via een filter met ijzerzand te lozen wordt het slootwater minder verontreinigd met fosfaat.

Neem contact op met de KAVB voor meer informatie over de subsidie. Dit kan via de mail (kavb@kavb.nl) of telefonisch via 0252-536950).