Bodem- en Waterdag 2019

Agrariërs zijn voor ons belangrijke partners in het verbeteren van de waterkwaliteit in de sloten rond uw bedrijf. Een goede waterkwaliteit is essentieel voor uw bedrijfsvoering maar ook goed voor de omgeving.

De agrarische sector en Rijnland werken al lang samen aan een betere waterkwaliteit. Rijnland waardeert deze samenwerking. Toch zien we dat er meer inspanning nodig is om de waterkwaliteitsdoelen voor 2027 te halen. Helaas komen er nog steeds veel stoffen in het water uit de grond en van buiten ons gebied, maar ook door ons eigen handelen.

Om die reden organiseren we op 19 november de Bodem- en Waterdag 2019. Samen met u willen we kijken hoe we met praktische maatregelen positief bijdragen aan een betere waterkwaliteit.

Meld u aan via de link 'aanmelden' in het gele blok. 

Programma dinsdag 19 november 2019

12.00 uur Ontvangst en warme lunch
13.00 uur Opening
Interview met hoogheemraad Von Faber door dagvoorzitter Monique Ooms
13.15 uur Workshops
* Ecologie van de sloot
* Actief bodembeheer
* Droogte/ zout water
16.05 uur Afsluiting
16.15 uur Afsluitende borrel