Boomteelt

In de Greenport regio Boskoop werkt Rijnland samen met de boomkwekerijsector aan het verminderen van emissies van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten. De waterkwaliteit in deze regio is op veel plaatsen niet in orde. Veel van de gewasbeschermingsmiddelen die in het oppervlaktewater voorkomen, worden ook in de boomteelt gebruikt. Nutriënten worden veel minder in het oppervlaktewater aangetroffen en komen ook van nature al voor.

In de afgelopen jaren heeft Rijnland in een aantal projecten met de sector, teeltadviseurs en belangenbehartigers samengewerkt om erachter te komen welke maatregelen het meest kansrijk zijn om emissie terug te dringen. Deze en andere maatregelen worden nu gebiedsbreed opgeschaald door middel van kennis- en investeringsprojecten.

Investeren in water

De Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop heeft POP3-subsidie ontvangen voor het project Investeren in Water. In dit project worden bij een groot aantal kwekers maatregelen ingericht die emissie moeten tegengaan en de waterkwaliteit moeten verbeteren. Dit zijn onder andere: driftarmere doppen, beter afgesloten windschermen, Phytobacs en bredere percelen. Daarnaast wordt gekeken of er gewerkt kan worden aan het verwijderen van het overschot aan bagger en is er subsidie aangevraagd voor een kennisproject.

Samenwerking

Rijnland neemt deel in de Greenport regio Boskoop. Samen met de gemeenten Alphen aan den Rijn, Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk en de Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop (SBGB) is een Economische Strategische Visie opgesteld. Hierin staan onder andere duurzaamheidsaspecten als het verbeteren van de waterkwaliteit. Met teeltadviseurs, als Delphy en Agropoli en de SBGB, stemt Rijnland af over regelgeving en maatregelen. Deze partijen zijn ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van de POP3-projecten.