Glastuinbouw

In de glastuinbouw werken we aan het verminderen van fosfor, stikstof en gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater. Deze middelen zijn moeilijk te beheersen. Ondanks veel maatregelen in de afgelopen jaren, komen ze nog steeds teveel voor in het oppervlaktewater. Glastuinders zijn een belangrijke partner in het verbeteren van de waterkwaliteit. Rijnland werkt daarom intensief samen met LTO Glaskracht. Vanaf 1 januari 2018 geldt de zuiveringsplicht voor gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw.

Zuiveringsplicht

Vanaf 1 januari moeten alle glastuinders met een kas voldoen aan de zuiveringsplicht. Deze is door het ministerie van Innovatie en Milieu in het leven geroepen. Rijnland en de gemeente zien toe op het naleven van de zuiveringsplicht. Telers kunnen bij ons ook terecht voor advies over de zuiveringsplicht. Wat houdt de zuiveringsplicht precies in? Alle glastuinders met een kas en die gewasbeschermingsmiddelen gebruiken, moeten hun afvalwater zuiveren. Dit betekent dat het water uit de kas niet meer rechtstreeks in het riool of sloot terecht mag komen. Het gaat hierbij om drain-, drainage- en filterspoelwater.

Met de zuiveringsplicht wordt het afvalwater ten minste 95% schoner als het gaat om gewasbeschermingsmiddelen. Zuiveren is dus goed voor het milieu en kan bijdragen aan een beter imago voor de glastuinbouw. In oktober 2015 sloten partijen als LTO Glaskracht Nederland, Unie van Waterschappen en het ministerie van Infrastructuur een hoofdlijnenakkoord over de zuiveringsplicht.

Loost u kleine hoeveelheden water? Dan biedt een mobiele zuivering wellicht een uitkomst. Erkende leveranciers van zuiveringsinstallaties en meer informatie over de zuiveringsplicht vindt u op www.glastuinbouwwaterproof.nl/zuiveringsplicht

Pilot gebiedsgericht toezicht en meten

Naar verwachting starten we in 2018 met de pilot gebiedsgericht toezicht en meten. Ondanks inspanningen van ons en glastuinders, meten we nog regelmatig te hoge concentraties van onder meer stikstof, fosfor en gewasbeschermingsmiddelen in boerensloten bij telers. Met deze pilot brengen we de infrastructuur van waterstromen in kaart. Ook meten we met mobiele apparatuur naar (onbekende) emissieroutes.