Plastic soep

Plastic soep

Jaarlijks groeit de plastic soep op aarde met acht miljard kilo plastic. Als het zo doorgaat, bevatten de zeeën in 2050 meer plastic dan vis.

Cijfers80% van het afval op zee is afkomstig van land. Het meeste afval belandt per ongeluk in het water. 
Plastic verteert niet langs biologische weg. Het valt uiteen in microplastics. Microplastics en nanoplastics belanden ook in het oppervlaktewater door slijtage van rubberbanden en door plastics uit cosmeticaproducten.
Bij boezemgemaal Katwijk vangt het hoogheemraadschap jaarlijks 3.000 kilo plastic zwerfvuil af. Dit is slechts een fractie van het totaal, want delen kleiner dan acht centimeter gaan helaas door het rooster naar zee. 

Organisaties als Greenpeace en The Plastic Soup Surfer vragen al jaren aandacht voor het probleem, maar er is meer nodig. Inzet van bewoners, bedrijven en overheden die beseffen dat plastic niet in het water terecht mag komen, omdat het nooit afval hoort te zijn. Rijnland is daarom mede ondertekenaar van de Statiegeld Alliantie en van een overeenkomst om toe te werken naar een bubble barrier in Katwijk die micro plastic kan tegenhouden. 

Micro plastic

In 2017 ontdekten plastic jutters op het strand in Katwijk, dat naast het grotere plastic ook veel kleinere stukjes rondzwierven in de omgeving van het Koning Willem Alexander Gemaal. Daar stroomt water via de Oude Rijn de zee in. Om de omvang van dit microafval te achterhalen, plaatste Rijnland een oliekeerscherm in het water dat kleinere stukjes afval opving voor nader onderzoek. Een jaar lang telden medewerkers van Coast Busters en Rijnland de opgeviste deeltjes, soms wel 14 duizend objecten in anderhalve week. Voorzitter Claar-els van Delft van Coast Busters: ‘We ontdekten dat meer dan driekwart van dit afval uit plastic bestond tussen de 5 en 25 mm grootte. Het totaal jaaraanbod aan plastics komt op basis van dit onderzoek uit op ruim 1 miljoen objecten, met een gewicht van 2,3-2,6 ton. Dan moet je denken aan versnipperde stukjes plastic, vuurwerkresten en bijvoorbeeld tamponhulzen.’

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren

Vissen

De kleine deeltjes kunnen niet met een gewoon rooster worden opgevangen. ‘Dat hindert de pompen van ons gemaal’, legt hoogheemraad Waldo von Faber uit. ‘Als we geen overtollig water meer kunnen terugpompen naar zee, dan lopen we gevaar dat het land onder water komt te staan. Daarnaast moeten we vrije doorgang kunnen bieden aan vissen. Daarom zijn we blij als er een luchtbellenscherm komt, dat wij kunnen aanpassen aan de gewenste omstandigheden.’

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren

Limes Bubble Barrier

Een mijlpaal werd bereikt toen in december 2019 een overeenkomst werd ondertekend om toe te werken naar de plaatsing van een luchtbellenscherm bij boezemgemaal Katwijk. Hiermee willen de ondertekenaars, gemeenten en bedrijven in het stroomgebied van Rijnland, een halt toeroepen aan plastic zwerfafval dat via de goot en het water in zee terechtkomt, waar het voor altijd ronddrijft in de Plastic Soep.

Limes Bubble Barrier Crowdfunding

Crowdfunding

In 2021 zijn de plannen volledig uitgewerkt voor de komst van een Limes Bubble Barrier. Er is afgesproken dat het hoogheemraadschap voor 10 jaar het onderhoud en beheer op zich zal nemen. Alleen is de financiering niet rond. Het verwijderen van plastic afval is geen officiële taak van overheden, en dus ook geen vaste kostenpost. Plastic afval is hiermee een probleem van ons allemaal, maar tegelijkertijd van niemand. De stichting Coast Busters heeft daarom een crowdfund actie opgezet om het resterende bedrag rond te krijgen. Zie en deel deze actie: https://gofund.me/cf8f9f14

Meer informatie