sloot

Ecologische waterkwaliteit overige wateren

Rijnland werkt aan betere ecologische waterkwaliteit van het overige water

Schone plassen, meren en sloten is het doel van Rijnland. In het project Doelen overig water werkt Rijnland aan goede ecologische waterkwaliteit. Hiervoor gaan we in gesprek met onze omgeving, over haalbare doelen en hoe we die kunnen bereiken. In onze activiteiten voor betere ecologische waterkwaliteit sluiten we zoveel mogelijk aan bij lopende projecten en programma’s zoals KRW, de watergebiedsplannen, het baggerprogramma, ecologische slootschoning en het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Voor al zijn overige wateren stelt Rijnland uiterlijk eind 2027 de doelen vast en we streven er naar om deze dan ook te hebben bereikt.

Vissen en mosselen

Bodemdaling en baggeren

De afbraak van veen veroorzaakt bodemdaling en slibproblemen. Ook belast de afbraak het water met fosfaten. Rijnland zoekt samen met gebiedspartijen oplossingen voor deze problemen. Verder verwijderen we bagger in wateren waarvoor wij onderhoudsplicht hebben. Voldoende diepte en een schone waterbodem zijn belangrijke voorwaarden voor een gezond watersysteem. Daarom stimuleren we het baggeren van overig water.