middelenkast

Vervuiling tegengaan

Rijnland pakt de watervervuiling aan die ontstaat door opkomende stoffen en microplastics

Vervuiling van het water ontstaat door meerdere oorzaken. Niet alleen een teveel aan nutriënten en medicijnresten, maar ook microplastics, gewasbeschermingsmiddelen en ‘opkomende stoffen’ zorgen ervoor dat water vervuilt. De lijst met schadelijke stoffen wordt steeds langer, en dat is zorgelijk.

Rijnland bepaalt wat de bronnen zijn van de vervuiling van ons watersysteem en wat eraan te doen is.

Rijnland formuleert beleid voor het tegengaan en verminderen van waterverontreiniging door microplastics en opkomende stoffen. Dit doen we samen met andere waterschappen, de watersector, omgevingsdiensten, provincies en het Rijk. Als onderdeel daarvan beoordeelt Rijnland onder andere de lozingsvergunningen. Waar nodig passen we die aan.

In afwachting van landelijk beleid maakt Rijnland maatwerkafspraken met gemeenten, onder andere over PFAS.