Zwemwater

Het kan heel verfrissend zijn om op een warme dag een duik te nemen in een meer, plas of kanaal. Maar: doe dat niet overal. Het beste is om te zwemmen op een van de 44 officiële zwemlocaties in ons gebied. Deze plekken controleren we in het zwemseizoen (1 mei - 1 oktober) minimaal een keer in de twee weken op ziekteverwekkende bacteriën en blauwalgen.

Aan de hand van onze metingen bepaalt de provincie of de zwemwaterkwaliteit aan de gestelde eisen voldoet en geeft waarschuwingen of een negatief zwemadvies. Het is verstandig om daar dan ook niet het water in te gaan, totdat de waarschuwing of het negatieve advies is opgeheven. Zwemt u toch ergens anders? Let dan goed op of u geen blauwalgen in het water ziet en of er geen dode dieren in het water liggen.

Kan ik veilig zwemmen?

In een warme periode in de zomer kan de waterkwaliteit van een zwemwater snel veranderen. Daarom is het verstandig om voor het zwemmen de actuele informatie te bekijken op www.zwemwater.nl of via de ZwemApp (Apple en Android). Ook kunt u informatie inwinnen via de zwemwatertelefoon van de provincie Noord- of Zuid-Holland: Noord-Holland: (088) 102 13 00 en Zuid-Holland: 0800 9036. Daarnaast geven de borden bij de zwemwateren informatie of het zwemmen daar verantwoord is.

Vragen of klachten?

Via de zwemwatertelefoon van de provincie Noord- of Zuid-Holland kunt u vragen stellen over de zwemwaterkwaliteit of klachten doorgeven. Noord-Holland: (088) 102 13 00, Zuid-Holland: 0800 9036.

Honden

De meeste zwemwaterlocaties zijn verboden voor honden. Op locaties waar zij wel zijn toegestaan, is het verstandig ook hen niet te laten zwemmen indien een negatief zwemadvies of waarschuwing geldt. Dit geldt ook voor andere plekken waar u blauwalgen of dode dieren in het water ziet. Dode dieren kunnen besmet zijn met botulisme. Meer informatie? Klik hier op de pagina Blauwalgen en Botulisme.

Zwemmende hond

Rijnland rapporteert

Rijnland doet voor alle zwemlocaties onderzoek naar factoren die de waterkwaliteit nadelig kunnen beïnvloeden en geeft aan hoe de waterkwaliteit er verbeterd kan worden. Deze informatie wordt weergegeven in een document dat zwemwaterprofiel genoemd wordt.

Na afloop van het zwemseizoen rapporteren we over de zwemwaterkwaliteit binnen Rijnland. Bent u geïnteresseerd in deze jaarrapportage, dan kunt u deze opvragen via zwemwater@rijnland.net.

Waterrecreatie

kinderen-aan-de-waterkant