Zwemwaterprofielen

Een zwemwaterprofiel geeft een beschrijving van de kenmerken van de zwemwaterlocatie en de gezondheidsrisico’s voor de zwemmer. Rijnland beoordeelt elk jaar of de beschrijving nog actueel is. De laatste beoordeling heeft plaatsgevonden in oktober 2017. Als relevante kenmerken van de zwemwaterlocatie of de gezondheidsrisico’s gewijzigd zijn past Rijnland het zwemwaterprofiel aan (nieuw zwemwaterprofiel of factsheet). In de lijst hieronder zijn per zwemwaterlocatie het zwemwaterprofiel en meest recente actualisatie vermeld.

Noord-Holland

Zuid-Holland