Voldoende water

Rijnland zorgt voor voldoende zoetwater voor inwoners, bedrijven en de natuur. Niet te veel, niet te weinig, maar precies genoeg.

Stortregens én droge, warme periodes komen steeds vaker voor, als gevolg van de klimaatverandering. Het watersysteem brengt evenwicht. Aan de ene kant gaat het wateroverlast tegen en aan de andere kant zorgt het voor genoeg water in tijden van watertekort. Rijnland werkt aan het watersysteem en doet dit zo duurzaam mogelijk. Zo dragen we bij aan een toekomstbestendige leefomgeving.