buitensluis Katwijk

Voldoende water

Samen met de omgeving zorgt Rijnland voor voldoende zoetwater. Niet te veel, niet te weinig, maar precies genoeg - voor inwoners, bedrijven en de natuur.

Stortregens én droge, warme periodes komen steeds vaker voor, als gevolg van de klimaatverandering. Het watersysteem brengt evenwicht. Aan de ene kant gaat het wateroverlast tegen en aan de andere kant zorgt het voor genoeg water in tijden van watertekort. Rijnland werkt aan het watersysteem en doet dit zo duurzaam mogelijk. Zo dragen we bij aan een toekomstbestendige leefomgeving.

8 polders in Leiden: WGP De Leidse Polders

Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: droge voeten, gezond water en voldoende water voor nu en in de toekomst.
  • Leiden
  • Voldoende water