waterkering

Waterveiligheid

Rijnland beschermt het leefgebied, inwoners en bedrijven tegen overstromingen.

Het klimaat verandert, en sneller dan we denken. Er zijn natte periodes met kans op overstromingen en droge periodes waardoor een tekort aan water dreigt. Rijnland neemt daarom alle polders onder de loep, verhoogt en verstevigt de dijken en werkt aan piekberging om water op te slaan. Als wateren ondiep worden, baggeren we het slib eruit. Zo werken wij aan de bescherming van ons gebied. Dat doen we op een zo duurzame mogelijke manier, in samenwerking met de omgeving én met oog voor de natuur.

Zeespiegelstijging

Rijnland is goed voorbereid op toekomstige veranderingen in overstromingsrisico’s.