waterkering

Waterveiligheid

Rijnland beschermt het leefgebied, inwoners en bedrijven tegen overstromingen. Door de klimaatverandering stijgt de zeespiegel en wordt er meer water afgevoerd via de grote riviere

Het is de taak van Rijnland het leefgebied, de inwoners en bedrijven te beschermen tegen overstromingen vanuit de zee, de rivieren en het regionale watersysteem. Rijnland volgt daarom de ontwikkelingen op de voet en neemt waar nodig maatregelen. Ook werken we nauw samen met de omgeving. Werken aan bescherming van het gebied doen we zo duurzaam mogelijk. Zo dragen we bij aan een toekomstbestendige leefomgeving.