waterkering

Waterveiligheid

Rijnland beschermt het leefgebied, inwoners en bedrijven tegen overstromingen.

Het klimaat verandert, en sneller dan we denken. Er zijn natte periodes met kans op overstromingen en droge periodes waardoor een tekort aan water dreigt. Rijnland neemt daarom alle polders onder de loep, verhoogt en verstevigt de dijken, werkt aan piekberging om water op te slaan en zorgt met de zuiveringsinstallaties voor schoon water. Als wateren ondiep worden, baggeren we het slib eruit. Zo werken wij aan de bescherming van ons gebied op een zo duurzame mogelijke manier in samenwerking met de omgeving en met oog voor de natuur.

Toetsing Regionale Keringen

Binnen het beheergebied van het hoogheemraadschap van Rijnland (Rijnland) liggen ruim 1200 km regionale keringen (dijken). Deze dijken beschermen het achterland tegen overstromingen. In het project Toetsing Regionale Keringen (TReK) toetst Rijnland de veiligheid van al deze dijken. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de sterkte van het dijklichaam zelf, maar ook naar het effect van objecten in- en op de dijken.
  • Waterveiligheid

Hogedijk in Aalsmeer

De komende periode gaat het hoogheemraadschap van Rijnland aan de slag voor het verbeteren van de Hogedijk in Aalsmeer. De dijken moeten veilig zijn, nu en in de toekomst, zodat u en de omgeving droge voeten houdt. De bodemdaling in West-Nederland gaat door. Ook moeten we voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering.
  • Aalsmeer
  • Waterveiligheid

Hoogmadesepolder in gemeente Kaag en Braassem

Het hoogheemraadschap van Rijnland verbetert de dijken in de Hoogmadesepolder. De dijken moeten veilig zijn, nu en in de toekomst, zodat Hoogmade en omgeving droge voeten houdt. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering.
  • Kaag en Braassem
  • Waterveiligheid