Afvalwater

Al het afvalwater in ons gebied, zoals water uit uw toilet, keuken en douche en het afvalwater van bedrijven, maken wij weer schoon.

Zuivering

Dat doen we in afvalwaterzuiveringsinstallaties (awzi’s). Om dit proces zo goed mogelijk te laten verlopen en de kosten zo laag mogelijk te houden, werken we waar mogelijk samen met andere partijen. Zo overleggen we bijvoorbeeld veel met de gemeenten in ons gebied, die verantwoordelijk zijn voor de riolering.

Rijnland heeft veel awzi’s en rioolgemalen in beheer. Waar nodig vervangen, renoveren of breiden we (oude) installaties uit en zorgen we dat ze weer aan de eisen van nu voldoen. Ook optimaliseren we de afvalwater(transport)systemen.

Vies water wordt schone energie

Uit afvalwater kunnen we veel energie halen. Meer dan we zelf nodig hebben om nieuw afvalwater te zuiveren. We onderzoeken hoe we dat proces kunnen verbeteren zodat we nog meer energie overhouden en hoe we de extra energie kunnen inzetten.