Aanleg persleiding Heemstede-Schalkwijk

De komende jaren werkt het hoogheemraadschap van Rijnland aan een nieuwe inrichting van de behandeling van afvalwater in de regio rond Haarlem en de Haarlemmermeer. Een aantal kleine, verouderde zuiveringsinstallaties wordt (op termijn) gesloten, en de zuivering van het afvalwater wordt gecentraliseerd op een beperkt aantal moderne installaties.

Dit proces zal een aantal jaren in beslag nemen. Als eerste zal de afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi) Heemstede worden gesloten, en vervolgens zal de awzi Schalkwijk worden gesloten, zodat in de toekomst het afvalwater dat nu op deze installaties wordt gezuiverd naar awzi Zwanenburg wordt afgevoerd. De eerste stap in dit proces is de aanleg van een ondergrondse rioolpersleiding van Heemstede naar Schalkwijk.

Planning

Begin 2016 is er gewerkt aan de afronding van het ontwerp, de vergunningprocedures en aanbesteding. Inmiddels zijn de vergunningen aangevraagd en is de aanleg van de persleiding vergund aan BAM Infra Energie & Water bv. De uitvoering vindt plaats van oktober 2016 t/m april 2017.

Wat merkt u hiervan?

Zoals u kunt zien op de bijgesloten overzichtskaart loopt de rioolpersleiding grotendeels buiten bewoond gebied. Er worden wel fiets- en wandelpaden gekruist, waardoor er in de uitvoeringsperiode enige hinder kan ontstaan door afsluiting van wegen en paden. Echter werkt de aannemer in deeltrace’s, waardoor we afsluiting voor langere periodes beperken.

Download de kaart (pdf, 3.3 MB) in pdf.

Meer informatie

Voor vragen, calamiteiten en meldingen over het project kunt u contact opnemen met het Klant Contact Team van Rijnland via telefoonnummer 071 - 306 3535 of via de mail KlantContactTeam@rijnland.net

Voor specifieke vragen over het aanvoerriool kunt u contact opnemen met de gemeente Haarlem, afdeling Stadsbeheer, via telefoonnummer 14023.