Afvalwatertransportsysteem Aardam West

De rioolzuivering Aardam West is een zuivering op leeftijd waar het nodige aan gerenoveerd en aangepast moet worden om te kunnen voldoen aan de huidige zuiveringstechnieken. Uit efficiëntie-overwegingen is gekozen deze zuivering niet te renoveren. In plaats daarvan wordt er een nieuw rioolgemaal gebouwd, die het rioolwater via een nieuwe persleiding verpompt naar de bestaande zuivering Alphen Noord. Deze zuivering heeft voldoende capaciteit om, zonder verdere aanpassingen, het afvalwater van Aardam te zuiveren.

Rioolgemaal Aardam

 Het rioolgemaal wordt gebouwd, juist naast het bestaande terrein, van de huidige zuiveringsinstallatie. Nadat de zuivering is gesloopt kan het vrijvallende terrein optimaal voor andere doeleinden gebruikt worden. Het gemaal wordt gebouwd door aannemingsmaatschappij VOBI bv uit Vinkeveen.  

Persleiding Aardam West – Alphen Noord

Gelijktijdig met de bouw van het rioolgemaal, wordt de persleiding van Aardam West naar Alphen Noord aangelegd. Deze leiding is ongeveer 4,5 km lang, met een diameter van 22,5 en 35,5 cm. Deze leiding bestaat voor het grootste deel uit gestuurde boringen. In totaal 12 boringen, variërend met een lengte van 175 tot 405 meter en met een totale lengte van ongeveer 3,4 km. Met deze zogenaamde HDD’s (Horizontal Directional Drilling) worden niet alleen lastige obstakels als wegen en watergangen gepasseerd, maar ook plaatsen waar open ontgraving onnodige overlast zou veroorzaken. De tussenliggende delen leiding worden wel in open ontgraving aangelegd.

De persleiding wordt aangelegd door aannemingsmaatschappij Ooms Construction bv uit Scharwoude.

Sloop Zuivering

Na ingebruikname van het rioolgemaal wordt de oude zuivering gesloopt.

(voorlopige) Planning

Bouw rioolgemaal: juni – september 2014 Aanleg persleiding: mei – september 2014 Sloop zuivering: september – december 2014

Meer informatie

Tijdens de werkzaamheden houden we omwonenden en overige belanghebbenden zo goed mogelijk op de hoogte.