Bouw afvalwatertransportsysteem Rijnsaterwoude

Het hoogheemraadschap van Rijnland wil de bestaande rioolwaterzuivering Rijnsaterwoude amoveren en het afvalwater in de toekomst naar de bestaande rioolwaterzuivering Alphen aan den Rijn afvoeren.

Begin 2017 is een nieuwe persleiding aangelegd vanuit Rijnsaterwoude grotendeels langs de N207, met afvoer naar AWZI (afvalwaterzuiveringsinstallatie) Alphen aan den Rijn-Noord. In een eerder stadium zijn ook de nabijgelegen AWZI’s Langeraar en Aardam vervangen door een rioolgemaal en persleiding. De persleiding uit Rijnsaterwoude prikt in op de leiding uit Aardam. Straks wordt het gezamenlijke afvalwater vanaf hier naar de AWZI Alphen aan den Rijn-Noord getransporteerd.

Nu de leiding gereed is, wordt gestart met de bouw van het afvalwater transportgemaal (AWTG) Rijnsaterwoude. 

Om het systeem te laten functioneren, is het van belang dat alle onderdelen van het systeem planmatig gerealiseerd worden. Na het in bedrijf stellen van dit gemaal wordt de AWZI geamoveerd. 

Het afvalwatertransportsysteem (Ats) Rijnsaterwoude omvat:

  • aanleg persleiding tussen Rijnsaterwoude en Alphen aan den Rijn (gerealiseerd 1e helft 2017)
  • nieuwbouw afvalwatertransportgemaal (AWTG)
  • sloop bestaand bedieningsgebouw en rioolwaterzuivering (AWZI) 

Doelstelling/achtergrond

De AWZI Rijnsaterwoude is één van de kleinere installaties in het beheergebied van het hoogheemraadschap van Rijnland. Uit een studie naar het centraliseren van de afvalwaterzuivering is gebleken dat het opheffen van AWZI Rijnsaterwoude beheers- en milieutechnisch de beste oplossing is. Het afvalwater van Rijnsaterwoude  kan dan het beste worden gezuiverd op de bestaande AWZI Alphen aan den Rijn-Noord. Hiervoor is een nieuw transportsysteem en een rioolgemaal nodig. 

De regio Alphen aan den Rijn kenmerkt zich door een relatief hoge dichtheid aan kleine (<10.000 i.e.) en vooral oude (>30 jaar) AWZI’s met een tekort aan zuiveringscapaciteit. Daarnaast liggen er in dit gebied twee grote moderne AWZI’s (>75.000 i.e.) met een ruime overcapaciteit. De verouderde kleine AWZI’s moeten op termijn grondig worden gerenoveerd en uitgebreid om te voldoen aan de gestelde wettelijke eisen.  

Planning

Vanaf zomer 2017 tot aan voorjaar van 2018 wordt de nieuwe AWTG gebouwd. Nadien wordt het oude gemaal gesloopt en de AZWI geamoveerd. 

Meer informatie

Cluster 22, AWZI’s Zuid-Holland.