Vervangen slibretourvijzels afvalwaterzuivering Leiden-Noord en Nieuwveen

Op AWZI Leiden-Noord en Nieuwveen worden in totaal zes slibretourvijzels vervangen. Vijzels zijn opvoerwerktuigen, net zo als pompen, en brengen het ruwe afvalwater in contact met gecultiveerde bacteriën. Dit zijn bacteriën die door toevoer van zuurstof goed in staat zijn afvalwater af te breken.

De vijzels zijn circa 25 jaren oud en bijna versleten. Zij zullen dan ook vervangen worden. Daarnaast zal de procesautomatisering vernieuwd worden en de elektrotechniek naar de huidige standaard gebracht. Ook wordt het werktuigbouwkundig gedeelte vernieuwd zodat energiezuinige motoren en tandwielkasten kunnen worden toegepast. 

Met de vervanging van de vijzels wordt de levensduur met tenminste 15 jaar verlengd en het onderhoud verminderd. Bij vervanging wordt gekozen voor energiezuinige installaties om zo bij te dragen aan de energiedoelstelling van Rijnland. 

Planning

Aanbesteding Q2 2018, begin 2019 gereed. Eerst zal AWZI Leiden-Noord worden aangepakt en daarna Nieuwveen.  

Meer informatie

Het werk wordt begeleid door Cluster AWZI’s Zuid-Holland.