Bagger uitstel

De baggerwerkzaamheden in de omgeving van de gemeente Haarlemmermeer, Aalsmeer en Amstelveen zijn uitgesteld. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft naar aanleiding van hun eigen onderzoek aangegeven dat de watergang mogelijk vervuilde bagger bevat.

De gemeente Haarlemmermeer heeft inmiddels vastgesteld op welke wijze de vervuilde bagger moet worden verwerkt. De gemeenten Aalsmeer en Amstelveen en hoogheemraadschap van Rijnland zijn hiervoor beleid aan het ontwikkelen.

1. Hoe lang gaat de vertraging duren?

Inmiddels is door de gemeente Haarlemmermeer beleid vastgesteld omtrent het verwerken van PFOS-houdende bagger. De onderzoeken die Rijnland heeft uitgevoerd om de PFOS gehaltes in de waterbodem te bepalen zijn ondertussen ook bekend. 

Op dit moment is Rijnland samen met de gemeente op zoek naar afzetlocaties voor de vrijgekomen bagger. Hiervoor moet ook de bodem waarop de bagger wordt aangebracht onderzocht worden op PFOS. In een enkele watergang zit bagger die niet voldoet aan de gemeentelijke normen. Deze bagger wordt afgevoerd naar een speciale verwerker.

Wij schatten in dat de werkzaamheden die zijn stilgelegd in november worden hervat. Dit is echter afhankelijk van de beschikbaarheid van de aannemers.

Voor vragen over het gemeentelijke besluit kunt u het vragenformulier invullen. Rijnland zorgt ervoor dat uw vraag bij de juiste contactpersoon terecht komt.

2. U heeft het over een mogelijke vervuiling ? 

In baggerslib zit vaak enige mate van verontreiniging.  Daarom is van veel stoffen bepaald  in welke concentratie ze mogen voorkomen.  Als die concentratie  boven de vastgestelde norm is,  dan moet het baggerslib apart worden verwerkt. Van enkele stoffen, waaronder PFOS,  is nog niet vastgesteld in welke concentraties ze worden toegestaan. De gemeente  neemt daarover  een besluit (zie vraag 1).

3. Om wat voor stoffen gaat het en in welke concentraties?

Bij de genoemde stoffen is dit niet de verwachting. Het onderzoek naar de bagger  zal hier meer informatie over geven. Het algemene advies is kinderen niet met de bagger te laten spelen en alleen te zwemmen in gecontroleerde zwemlocaties zoals vermeld op www.zwemwater.nl.  

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft aangegeven dat op een aantal locaties monsters zijn genomen waarin de stoffen PFOS / PFOA zijn aangetroffen.  Rijnland heeft onderzocht in hoeverre er sprake is van deze stoffen en in welke concentraties. Op de website www.odnzkg.nl kunt u klikken op kaarten. Hier staat een overzichtskaart met de locaties waar PFOS zich bevindt.

4. Is er sprake van gezondheidsrisico’s?

Bij de genoemde stoffen is dit niet de verwachting. Het onderzoek naar de bagger  zal hier meer informatie over geven. Het algemene advies is kinderen niet met de bagger te laten spelen en alleen te zwemmen in gecontroleerde zwemlocaties zoals vermeld op www.zwemwater.nl.