Bagger uitstel

De baggerwerkzaamheden in de omgeving van de gemeente Haarlemmermeer, Aalsmeer en Amstelveen zijn uitgesteld. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft naar aanleiding van hun eigen onderzoek aangegeven dat de watergang mogelijk vervuilde bagger bevat.

Rijnland onderzoekt op dit moment of er werkelijk een probleem is. De gemeente Haarlemmermeer heeft inmiddels vastgesteld op welke wijze de vervuilde bagger moet worden verwerkt. De gemeenten Aalsmeer en Amstelveen en hoogheemraadschap van Rijnland zijn hiervoor beleid aan het ontwikkelen.

Bij het uitstellen van de baggerwerkzaamheden zijn verschillende instanties betrokken. Om het voor u eenduidig te houden kunt u ons vragenformulier invullen. Het hoogheemraadschap van Rijnland legt uw vraag neer bij de juiste organisatie, zij nemen daarna contact met u op.  

Vraag en antwoord

1. Hoe lang gaat de vertraging duren?

Dat is onder meer afhankelijk van de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de bagger en het besluit van de gemeente over het verwerken van bagger. Voor de gemeente Haarlemmermeer is inmiddels bekend hoe de bagger moet worden verwerkt als deze vervuild is. De onderzoekresultaten van de watergangen zijn naar verwachting in februari 2018 bekend. 

Het is voor nu nog onduidelijk of de werkzaamheden hervat kunnen worden door de aannemer die de opdracht destijds van Rijnland heeft gekregen. Dit komt door de bagger mogelijk op een andere wijze moet worden verwerkt dat is afgesproken met de aannemer.

Voor vragen over het gemeentelijke besluit kunt u het vragenformulier invullen. Rijnland zorgt ervoor dat uw vraag bij de juiste contactpersoon terecht komt.

2. U heeft het over een mogelijke vervuiling ? 

In baggerslib zit vaak enige mate van verontreiniging.  Daarom is van veel stoffen bepaald  in welke concentratie ze mogen voorkomen.  Als die concentratie  boven de vastgestelde norm is,  dan moet het baggerslib apart worden verwerkt. Van enkele stoffen, waaronder PFOS,  is nog niet vastgesteld in welke concentraties ze worden toegestaan. De gemeente  neemt daarover  een besluit (zie vraag 1).

3. Om wat voor stoffen gaat het en in welke concentraties?

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft aangegeven dat op een aantal locaties monsters zijn genomen waarin de stoffen PFOS / PFOA zijn aangetroffen.  Rijnland onderzoekt  in hoeverre er sprake is van deze stoffen en in welke concentraties. Op de website www.odnzkg.nl kunt u klikken op kaarten. Hier staat een overzichtskaart met de locaties waar PFOS zich bevindt.

4. Is er sprake van gezondheidsrisico’s?

Bij de genoemde stoffen is dit niet de verwachting. Het onderzoek naar de bagger  zal hier meer informatie over geven. Het algemene advies is kinderen niet met de bagger te laten spelen en alleen te zwemmen in gecontroleerde zwemlocaties zoals vermeld op www.zwemwater.nl.