Barium

Chemisch gezien is barium vrijwel identiek aan calcium. Het oxideert erg makkelijk bij blootstelling aan de lucht en reageert heftig met water en alcohol. Doordat barium zo makkelijk reageert met andere elementen komt het vrijwel niet ongebonden in de natuur voor. De belangrijkste bariumbron is het mineraal bariet, dat gekristalliseerd bariumsulfaat is.

Wat zijn de normen?

Normen voor stoffen in bagger worden uitgedrukt in aantallen milligrammen per kilogram droge stof (mg/kg ds). Voor Barium gelden de volgende normen:

Norm voor Barium
StofAchtergrondwaarde(mg/kg ds)Maximale waarden voor verspreiden van baggerspecie over aangrenzend perceel (mg/kg dsMaximale waarde kwaliteitsklasse en "wonen" (mg/kg dsMaximale waarde kwaliteitsklasse en "industrie" (mg/kg ds)
Barium 190 395 550 920

Risico's

Vanwege het intensieve gebruik van barium in de industrie, wordt er door menselijke activiteiten veel barium aan het milieu toegevoegd. Hierdoor kan de concentratie barium in de lucht, het water en de bodem hoger zijn dan de concentraties die van nature in het milieu voorkomen. Kleine hoeveelheden in water oplosbaar barium kunnen ervoor zorgen dat men ademhalingsproblemen krijgt, een verhoogde bloeddruk, hartritmestoornissen, buikirritatie, spierslapte, veranderingen in de zenuwreflexen, opzwellen van de hersenen en lever en schade aan de nieren en het hart.

Bronnen

Barium wordt gebruikt als gasvanger; een mineraal dat reageert met gassen en ze op die manier verwijderd uit vacuüm buizen. Hoewel alle bariumverbindingen giftig zijn kan bariumsulfaat geen schade aan het lichaam veroorzaken, omdat het niet oplost in water. Het is een goed absorbent voor röntgenstraling en wanneer het wordt ingenomen kan het worden gebruikt om röntgenfoto's te maken van de ingewanden.