Chroom

Dit zware metaal werd pas in 1797 ontdekt in een looderts in Siberië. Veel van de duizenden chroomverbindingen bezitten oogverblindende kleuren: oranjegeel, groen en spetterend rood. Puur chroom komt in de natuur niet voor. Chroom komt van nature in kleine hoeveelheden in de Nederlandse bodem voor. In Nederland belopen de "normale" chroomconcentraties in de bodem 10-100 mg/kg grond.

Wat zijn de normen?

Normen voor stoffen in bagger worden uitgedrukt in aantallen milligrammen per kilogram droge stof (mg/kg ds). Voor Chroom gelden de volgende normen:

Norm voor Chroom
StofAchtergrondwaarde (mg/kg ds)Maximale waarde kwaliteitsklasse en bodemfunctieklasse "wonen" (mg/kg ds)Maximale waarde kwaliteitsklasse en bodemfunctieklasse "industrie" (mg/kg ds)
Chroom 55 62 180

Risico's

Driewaardig chroom is voor de mens essentieel voor een goede gezondheid. Een tekort aan chroom kan de suikerstofwisseling ontregelen en vergroot (waarschijnlijk) de kans op hart- en vaatziekten. Een teveel aan driewaardig chroom kan overgevoeligheidsreacties zoals eczeem veroorzaken. De grootste problemen zijn in de praktijk verbonden aan zeswaardig chroom, aanwezig in chromaten. Zeswaardig chroom kan, meer dan driewaardig chroom, overgevoeligheidsreacties veroorzaken. Bij vissen kan door een hoge concentratie aan chromaat schade ontstaan aan de kieuwen en de nieren. Chroom wordt door de aanwezige planten opgenomen.

Bronnen

Door bedrijfsmatige activiteiten worden lokaal sterk verhoogde chroomgehalten in de (water)bodem gemeten. Belangrijke processen waarbij chroomvrijkomt zijn het looien van leer, het galvaniseren van metaal, het lassen van roestvrij staal en in de verfproductie. Via het afvalwater van deze bedrijven kunnen chroomdeeltjes in de (nabijgelegen) waterbodem worden aangetroffen. Een meer diffuse chroombron wordt gevormd door de landbouw. Door bemesting met drijf- en kunstmest komt jaarlijks circa 48 ton chroom in het Nederlandse milieu. Vanuit het buitenland komt tot slot jaarlijks via de grote rivieren circa 650 ton chroom ons land binnen. (www.waterbodem.nl)