Nikkel

Nikkel is een hard, corrosiebestendig metaal. Het kan via electroplating worden omgezet in andere metalen voor de vorming van een beschermende coating. Glas wordt groen wanneer men nikkel toevoegt. Een enkele kilogram nikkel kan 300 kilometer draad vormen. Nikkel wordt ook gebruikt om verschillende soorten munten en batterijen te maken. Belangrijke nikkelproducerende landen zijn Canada, de Verenigde Staten, Cuba en de (voormalige) Sovjet-Unie.

Wat zijn de normen?

Normen voor stoffen in bagger worden uitgedrukt in aantallen milligrammen per kilogram droge stof (mg/kg ds). Voor Nikkel gelden de volgende normen:

Normen voor nikkel
StofAchtergrondwaarde (mg/kg ds)Maximale waarde kwaliteitsklasse en bodemfunctieklasse "wonen" (mg/kg ds)Maximale waarde kwaliteitsklasse en bodemfunctieklasse "industrie" (mg/kg ds)
Nikkel 35 39 100

Risico's

Nikkel is naar alle waarschijnlijkheid in kleine hoeveelheden onmisbaar voor de mens. Door een overmatig contact met nikkel kunnen echter problemen ontstaan, waarbij ondermeer gedacht kan worden aan overgevoeligheidsreacties. Deze reacties komen echter vooral in werksituaties voor. Planten nemen nikkel gemakkelijk op, er is zelfs sprake van stapeling. Een teveel aan nikkel kan de groei van planten en organismen remmen. Nikkel stapelt op in gewassen, waardoor de concentratie nikkel in groenten kan oplopen tot het vijftigvoudige van de concentratie in de bodem.

Bronnen

De grote rivieren vormen de belangrijkste nikkelbron voor Nederland. Binnen Nederland komt de nikkelbelasting van de bodem, door bemesting met fosfaathoudende mest, grotendeels op het conto van de landbouw. Meer lokale nikkelbronnen zijn de metaalbedrijven. Nikkel wordt toegepast in staal en als oppervlaktelaag van metalen producten (vernikkelen). Nikkel wordt eveneens gebruikt als katalysator bij ondermeer de harding van plantaardige vetten. Via afvalwater vanuit deze bedrijven komt dit nikkel uiteindelijk in de Nederlandse watergangen. (Bron: www.waterbodem.nl)