Pcb

PCB is een verzamelnaam voor een vrij uitgebreide familie (209 leden) van stoffen. PCB's zijn zeer stabiele verbindingen die niet makkelijke uiteenvallen. Daarom blijven PCB's lang in het milieu aanwezig. De algemene eigenschappen van PCB's zijn de slechte oplosbaarheid in water en de lage dampspanning.

Wat zijn de normen?

Normen voor stoffen in bagger worden uitgedrukt in aantallen milligrammen per kilogram droge stof (mg/kg ds). Voor polychloorbifenyl (PCB) gelden de volgende normen:

Normen voor PCB (7 stoffen)
StofAchtergrondwaarde (mg/kg ds)Maximale waarde kwaliteitsklasse en bodemfunctieklasse "wonen" (mg/kg ds)Maximale waarde kwaliteitsklasse en bodemfunctieklasse "industrie" (mg/kg ds)
PCB (7 stoffen) 0,02 0,2 1

Risico's

PCB's kunnen leverschade veroorzaken en het optreden van kanker bevorderen. Ze kunnen geboorteafwijkingen veroorzaken en aantasting van het afweerstelsel. Ook kunnen PCB's een verstorende invloed uitoefenen op de hormoonhuishouding, dit betreft zowel de geslachtshormonen als schildklierhormonen. Verminderde vruchtbaarheid kan hiervan het gevolg zijn. Doordat PCB's zo moeilijk afbreekbaar zijn, hopen ze zich op in het vetweefsel van dieren. Schadelijke effecten treden daardoor vaak op bij roofdieren aan het einde van de voedselketen. Door verontreiniging van waterbodems komen PCB's ook veel voor in vis en viseters. Soms sterven zeehonden pas in een periode dat deze dieren hun vetreserves aanspreken, bijvoorbeeld bij voedselschaarste of verzwakking door ziekte. De vergiftiging kan zo ernstig zijn dat de dode dieren als chemisch afval moeten worden behandeld. Stoffen als PCB's krijgt de mens binnen via de voeding. Die verontreinigingen worden opgeslagen in ons lichaamsvet. Dit geldt ook voor baby's. Al in de baarmoeder wordt de baby aan de in het vet van de moeder opgeslagen stoffen blootgesteld en later via de moedermelk. PCB's worden in verband gebracht met verstoring van de ontwikkeling van jonge kinderen.

Bronnen

In Nederland geldt een algeheel verbod op de productie en het gebruik van PCB's. Desondanks ligt er in de Nederlandse bodem en in het slib nog een erfenis, aangezien PCB's ruim 50 jaar zijn toegepast in industrie en techniek. En ook zijn er nog steeds transformatoren en condensatoren in gebruik die PCB's bevatten. Het overheidsbeleid is erop gericht deze apparaten zo snel mogelijk te reinigen of te verwijderen.