Dijkverbeteringen

Veel dijken en kades zijn al honderden jaren oud en liggen in een gebied met een sterke bodemdaling (veen). In de loop der jaren zijn ze verzakt en nu is periodiek onderhoud noodzakelijk. Daarnaast hebben we te maken met veranderende klimaatomstandigheden: het regent heviger en droogteperiodes zijn langduriger. Alle dijken en kades in Rijnlands gebied zijn tussen 2007 en 2012 getoetst volgens toekomstbestendige normen. Daaruit is gebleken dat ongeveer 230 kilometer aan dijken en kades verbreed en verzwaard moet worden.