Aalsmeer

Veilige dijken voor droge voeten

Het hoogheemraadschap van Rijnland verbetert de dijken in Aalsmeer. De dijken moeten veilig zijn, nu en in de toekomst, zodat Aalsmeer droge voeten houdt. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast is de laatste 50 jaar de economische waarde van de polders enorm toegenomen door o.a. woningbouw en intensivering van de infrastructuur. Daarom zijn er nieuwe aangescherpte veiligheidsnormen vastgesteld, waarop alle dijken zijn getoetst. Ook de dijken in Aalsmeer zijn onderzocht. Ze voldoen niet overal aan de norm en moeten worden verbeterd.

Stommeerkade

Afgelopen periode is hard gewerkt aan het verbeteren van de Stommeerkade. Het werk is begin juni 2018 afgerond en opgeleverd, waarna de onderhoudsperiode van een jaar is ingegaan
Lees ook het artikel in Rijnland Magazine, editie april 2018: http://nieuwsbrief.rijnland.net/april-2018/#!/stommeerkade