Aalsmeer

Veilige dijken voor droge voeten

Het hoogheemraadschap van Rijnland verbetert de dijken in Aalsmeer. De dijken moeten veilig zijn, nu en in de toekomst, zodat Aalsmeer droge voeten houdt. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast is de laatste 50 jaar de economische waarde van de polders enorm toegenomen door o.a. woningbouw en intensivering van de infrastructuur. Daarom zijn er nieuwe aangescherpte veiligheidsnormen vastgesteld, waarop alle dijken zijn getoetst. Ook de dijken in Aalsmeer zijn onderzocht. Ze voldoen niet overal aan de norm en moeten worden verbeterd.

De werkzaamheden aan de dijken in Aalsmeer zijn verdeeld in fase 1 en fase 2.

Fase 1

Fase 1 betreft de verbetering van de dijken zowel langs het noordelijke deel van de Kudelstaartseweg, het zuidelijk deel van de Stommeerweg (Westeinderplassen), de oostzijde van de Stommeerkade en de oostkant van de Molenvliet. De werkzaamheden voor Fase 1 zijn afgelopen mei 2016 afgerond, de onderhoudsperiode voor deze fase liep tot maart 2017. In deze laatste fase bewaakte Rijnland onder andere de groei van het gras op het talud. 

Aalsmeer kadeverbetering

Fase 2

Fase 2 omvat het verbeteren van de dijken langs het noordelijk deel van de Stommeerkade en de westkant

Voor Fase 2 zijn de voorbereidingen gestart er zijn gesprekken geweest met de landeigenaren en het definitieve ontwerp  voor de dijk zoveel mogelijk afgestemd op de verschillende belangen en wensen van de bewoners en gemeente Aalsmeer. Op 27 September heeft Rijnland een bewonersavond georganiseerd.

 Er was veel belangstelling. De aannemer van Rijn en de directievoerder hebben de betrokkenen geïnformeerd over de start van de werkzaamheden en de planning door genomen.

De voorbereidingen, het verwijderen van bomen en struiken, zijn afgerond.