Werken aan waterveiligheid

Dijken en kades beschermen ons tegen overstromingen. Het is dus belangrijk dat we ze in ons werkgebied (in totaal ruim 1200 kilometer) goed op orde houden. Daarvoor inspecteren en onderhouden we ze. Veel dijken en kades zijn of worden verbreed of verhoogd om ook in de toekomst het water te kunnen keren.

Dijk- en kadeverbetering

Veel dijken en kades zijn al honderden jaren oud en liggen in een gebied met een sterke bodemdaling (veen). Daarnaast hebben we te maken met veranderende klimaatomstandigheden: het regent heviger en droogteperiodes zijn langduriger. Alle dijken en kades in Rijnlands gebied zijn tussen 2007 en 2012 getoetst volgens toekomstbestendige normen. Op basis van die ‘APK’ zijn we aan de slag gegaan met de benodigde kadeverbeteringen.

Wat hebben we al gedaan?

De dijken en kades die er het minst goed aan toe waren, waarbij het risico het grootst was, of een risico voor de afvoercapaciteit van ons watersysteem, kwamen als eerste aan de beurt. We hebben inmiddels al meer dan 150 kilometer aan dijken en kades aangepast. En we werken door: we bereiden nu de verbetering voor van nog eens 50 kilometer.

Waar zijn we aan het werk

Wilt u meer informatie over de werkzaamheden, dan kunt u aan de linkerkant van deze pagina, in de menubalk alfabetisch op polder en gemeente zoeken. Of zoek via de interactieve kaart

Woont u aan een dijk? Lees dan ook eens onze brochure ‘Wonen aan de dijk’.

Bekijk alle films over dijkverbetering bij Rijnland bij Werk in uitvoering verfilmd