Amsterdamse bos

Het hoogheemraadschap van Rijnland werkt continu aan haar dijken. De dijken moeten veilig zijn, nu en in de toekomst, zodat u droge voeten houdt. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Daarom gaan we ook in het Amsterdamse bos aan de slag.

Kaart ligging project Amsterdamse bos

Ligging

Het Amsterdamse bos ligt ten zuidwesten van Amsterdam tussen de Ringvaart bij Schiphol en Amstelveen. Het bos is tussen 1934 en 1970 aangelegd en valt vrijwel geheel onder de gemeente Amstelveen. De gemeente Amsterdam is eigenaar van het bos. Het Amsterdamse bos trekt jaarlijks 6 miljoen bezoekers. Het Bos is in totaal 935 hectare groot en bestaat voor 420 hectare uit bos. Verder loopt er 137 km voetpaden, 51 km fietspaden, 16 km ruiterpaden en 14 km autoweg doorheen en heeft het bos 116 bruggen. Het is een geliefd recreatiegebied met ook de bekende roeibaan, de Bosbaan. Ook ligt er aan de noordzijde Boerderij Meerzicht en is er een openlucht theater. Verder is het een belangrijk leefgebied voor vele diersoorten.

Voorbereidingen

Rijnland heeft de dijken en kades rondom het Amsterdamse bos in haar gebied getoetst volgens toekomstbestendige normen. Uit het onderzoek komt naar voren dat de Koenenkade ten noorden van de Bosbaan in de Polder Meerzicht plaatselijk is verzakt en er op korte termijn onderhoud noodzakelijk is, om het gebied te beschermen tegen het water van het Nieuwe Meer.

Wat gaan we doen?

Als eerste wordt de kade rond de Polder Meerzicht (Kaart: deel 3) verhoogd. In de kade komt een zogeheten kleikist. Hiermee wordt de dijk waterdicht gemaakt. Vervolgens wordt de dijk opgehoogd met klei. Dit gebeurt in fases, omdat de grond tussentijds moet rusten om goed te kunnen inklinken. Deze werkzaamheden starten vanaf 31 maart.

Aansluitend pakt Rijnland gefaseerd de overige delen van de Koenenkade aan. Met name voor Fase 1 en 2 wordt nog verder onderzoek gedaan. Bij Fase 2 staan bomen langs de dijk, die mogelijk gekapt worden en het fietspad op de dijk is aan vervanging toe. Samen met de gemeente Amsterdam wordt gekeken hoe dit het beste gezamenlijk kan worden aangepakt. Een ecologisch onderzoek maakt daar deel van uit. De verwachting is dat na het broedseizoen de werkzaamheden zullen starten.

 Kaart meerpolder

Wat merkt u hier van

Het pad rond de Polder Meerzicht zal ongeveer vijf weken zijn afgesloten. In het weekend zijn de veerpont Nieuwe Meer en de fiets- en voetveerpont 'Ome Piet' bereikbaar. Voor de werkzaamheden moet grond worden aangevoerd naar het werkgebied. De transportroute loopt over het fietspad vanaf de parkeerplaats langs Boerderij Meerzicht en de steiger Veerpont Nieuwe Meer naar het zandpad. De aannemer zorgt ervoor dat de transportroute schoon blijft. Tussen het voet- en fietspad komt een afzetting met lint en de voetgangers worden met borden naar het voetpad doorverwezen. De kade rond de Polder Meerzicht wordt volledig afgesloten met bouwhekken.

Meer informatie

Heeft u vragen over de dijkverbetering van het Amsterdamse bos neem dan contact op met het Klant Contact Team van Rijnland op telefoonnummer 071-306 3535 of stuur een mail naar dijkverbetering@rijnland.net o.v.v. dijkverbetering  Amsterdamse bos.