Boskoop: Zijde - Linnaeusweg

De dijken moeten de veiligheid van nu ook in de toekomst kunnen bieden. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten voorbereid zijn op de gevolgen van de klimaatverandering. Daarom zijn er nieuwe veiligheidsnormen vastgesteld, waarop alle dijken zijn getoetst. De komende jaren blijven we alle dijken onderzoeken en zo nodig verzwaren. Alle dijken in ons gebied zijn dan in 2020 op orde. Ook de dijken in Boskoop zijn onderzocht. Ze voldoen niet aan de norm en moeten worden verbeterd.

Ligging

De dijk in Boskoop die wordt verbeterd loopt vanaf de watertoren aan de Zijde tot aan de Linnaeusweg. Vanaf het Noordeinde tot aan de Mendelweg wordt de kade met grond verbeterd (groene kade). Tussen de Mendelweg en de Linnaeusweg worden damwanden in de kade aangebracht. 

Planning

Voor de groene kade start de uitvoering van het werk naar verwachting in juni 2018. Het aanbrengen van de damwanden wordt naar verwachting in 2019 uitgevoerd.

Meer informatie

Op 30 mei 2017 vond er een informatiebijeenkomst plaats waar de uitvoering van dit project uitgebreid werd toegelicht. Bekijk de presentatie (pdf, 4.3 MB) van deze bijeenkomst.

Heeft u vragen over deze dijkverbetering? Dan kunt u terecht bij projectleider Gustaaf van Wijk  via het Klant Contact Team, info@rijnland.net of  (071) 306 35 35.