Boterhuispolder in Teylingen, Leiderdorp, Warmond

Veilige dijken voor droge voeten

Het Hoogheemraadschap van Rijnland werkt continu aan haar dijken, zodat iedereen droge voeten houdt. De dijken en kades moeten veilig zijn. Nu en in de toekomst. In Zuid-Holland hebben we te maken met bodemdaling. Ook moeten we in Nederland voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Vanwege meer woningen in de polders en de aanleg van wegen zijn de veiligheidsnormen voor alle dijken in Nederland aangescherpt. De dijken van de Boterhuispolder zijn onderzocht. Ze voldoen niet overal aan de norm en moeten daarom worden verbeterd.

Reconstructie

De dijken aan de oostzijde van de Boterhuispolder voldoen aan de norm. De dijk langs de Zijl binnen de beide gemeenten Teylingen en Leiderdorp (De Zijldijk in Warmond) is afgekeurd. De dijk is te laag en op een aantal plekken te smal, waardoor deze instabiel wordt. Uit inspecties van de weg in de gemeente Teylingen is gebleken dat de weg een volledige reconstructie nodig heeft. De wegconstructie van het zuidelijk deel van de Zijldijk binnen de gemeente Leiderdorp wordt niet vervangen. 

Kaart traject Boterhuispolder

Waar werken we en wanneer?

Vanaf oktober 2018 tot naar verwachting april 2019 worden de dijkverbetering, wegreconstructie en oeververvanging uitgevoerd. Hierbij is rekening gehouden met de wens van omwonenden om buiten het recreatieseizoen te werken. 

Week 7  

Datum: 13 en 14 februari
Tijdstip: 7.00 – 17.00 uur
Werkzaamheden: Aanbrengen van buispalen Boterhuisbrug en Molenbrug
Toegankelijkheid: auto’s en fietsers

Week 8

Datum: 18 t/m 24 februari
Tijdstip: tussen 21.00 tot 6.00 uur
Werkzaamheden: Vervangen stootplaten

Week 11 t/m 14

Datum: 11 maart t/m 7 april
Tijdstip: overdag en ‘s nachts  

Werkzaamheden: Herstel- en asfaltering

Voor meer informatie: Aannemer Ploegam

De geplande werkzaamheden

Het Hoogheemraadschap van Rijnland gaat zowel de dijk verzwaren (verbreden) als ophogen. Dit zal worden bereikt door op een aantal locaties een tuimelkade (een smal, verhoogd grondlichaam) aan te leggen en het dijklichaam onder de weg op te hogen. De kant van de dijk waar het water tegenaan stroomt (het buitentalud) wordt versterkt. Daarbij wordt ook een nieuwe grasmat ingezaaid.

Hoe werkt Rijnland samen met andere partijen?

Het beheer en onderhoud van de Zijldijk ligt bij vier partijen. Het hoogheemraadschap van Rijnland is verantwoordelijk voor groot onderhoud en verbetering van de kade (dijklichaam). De gemeente Teylingen voor de weg op het noordelijke deel van de Zijldijk en de gemeente Leiderdorp voor de weg op het zuidelijke deel van de Zijldijk. De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor de oever van de vaarweg.

Deze drie partijen (Rijnland, Gemeente Teylingen en de Provincie Zuid-Holland) voeren het groot onderhoud uit aan zowel de kaden, de wegconstructie (noordelijk deel) en de oeverconstructies. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Ploegam B.V. Om de overlast te beperken is er gekozen voor een integrale aanpak van de uitvoering.

Meer informatie

Heeft u een vraag over de werkzaamheden aan de weg, de dijk of de oeverconstructie? Dan kunt u contact opnemen via info@rijnland.net. Heeft u vragen over de uitvoeringswerkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van Ploegam via het e-mailadres info-boterhuispolder@ploegam.nl.

Relevante links

Aannemer Ploegam

Gemeente Teylingen