Boterhuispolder in Leiderdorp, Warmond

Veilige dijken voor droge voeten

Het Hoogheemraadschap van Rijnland werkt continu aan haar dijken, zodat iedereen droge voeten houdt. De dijken en kades moeten veilig zijn. Nu en in de toekomst. In Zuid-Holland hebben we te maken met bodemdaling. Ook moeten we in Nederland voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Vanwege meer woningen in de polders en de aanleg van wegen zijn de veiligheidsnormen voor alle dijken in Nederland aangescherpt. De dijken van de Boterhuispolder zijn onderzocht. Ze voldoen niet overal aan de norm en moeten daarom worden verbeterd.

Reconstructie

In de afgelopen maanden is de dijk langs de Zijl binnen gemeenten Teylingen en Leiderdorp (De Zijldijk in Warmond) verbeterd. Ook is de oeverbeschoeiing voor de vaarweg door de provincie weer op orde gebracht en is door gemeente Tylingen de Zijldijk opnieuw geasfalteerd.

De komende weken worden de laatste passtukken in de betonnen kadewand geplaatst. Deze passtukken worden op maat gemaakt, waardoor dit wat langer duurde dan gepland. Zoals het er nu naar uit ziet worden de laatste passtukken eind juli aangebracht. Daarna is het project definitief opgeleverd.

Kaart traject Boterhuispolder

De geplande werkzaamheden

Het Hoogheemraadschap van Rijnland gaat zowel de dijk verzwaren (verbreden) als ophogen. Dit zal worden bereikt door op een aantal locaties een tuimelkade (een smal, verhoogd grondlichaam) aan te leggen en het dijklichaam onder de weg op te hogen. De kant van de dijk waar het water tegenaan stroomt (het buitentalud) wordt versterkt. Daarbij wordt ook een nieuwe grasmat ingezaaid.

Hoe werkt Rijnland samen met andere partijen?

Het beheer en onderhoud van de Zijldijk ligt bij vier partijen. Het hoogheemraadschap van Rijnland is verantwoordelijk voor groot onderhoud en verbetering van de kade (dijklichaam). De gemeente Teylingen voor de weg op het noordelijke deel van de Zijldijk en de gemeente Leiderdorp voor de weg op het zuidelijke deel van de Zijldijk. De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor de oever van de vaarweg.

Deze drie partijen (Rijnland, Gemeente Teylingen en de Provincie Zuid-Holland) voeren het groot onderhoud uit aan zowel de kaden, de wegconstructie (noordelijk deel) en de oeverconstructies. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Ploegam B.V. Om de overlast te beperken is er gekozen voor een integrale aanpak van de uitvoering.

Meer informatie

Heeft u een vraag over de werkzaamheden aan de weg, de dijk of de oeverconstructie? Dan kunt u contact opnemen via info@rijnland.net. Heeft u vragen over de uitvoeringswerkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van Ploegam via het e-mailadres info-boterhuispolder@ploegam.nl.

Relevante links

Aannemer Ploegam

Gemeente Teylingen