Boterhuispolder in Leiderdorp, Warmond

Veilige dijken voor droge voeten

Het Hoogheemraadschap van Rijnland werkt continu aan haar dijken, zodat iedereen droge voeten houdt. De dijken en kades moeten veilig zijn. Nu en in de toekomst. In Zuid-Holland hebben we te maken met bodemdaling. Ook moeten we in Nederland voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Vanwege meer woningen in de polders en de aanleg van wegen zijn de veiligheidsnormen voor alle dijken in Nederland aangescherpt. De dijken van de Boterhuispolder zijn onderzocht. Ze voldoen niet overal aan de norm en moeten daarom worden verbeterd.

Reconstructie

Begin 2019 is de dijk langs de Zijl in de gemeenten Leiderdorp en Teylingen over een lengte van 3 kilomter verbeterd. Ook is de oeverbeschoeiing voor de vaarweg door de provincie weer op orde gebracht. Daarnaast is de Zijldijk door de gemeente Tylingen opnieuw geasfalteerd.

De komende weken worden de laatste passtukken in de betonnen kadewand geplaatst. Deze passtukken worden op maat gemaakt, waardoor dit wat langer duurde dan gepland. Zoals het er nu naar uit ziet worden de laatste passtukken eind juli aangebracht. Daarna is het project definitief opgeleverd.

Kaart traject Boterhuispolder

Uitgevoerde werkzaamheden

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft  zowel de dijk verzwaard (verbreden) als opgehoogd. Dit is onder meer gebeurd  door op een aantal locaties een tuimelkade aan te leggen en het dijklichaam onder de weg op te hogen. De kant van de dijk waar het water tegenaan stroomt (het buitentalud) is versterkt. Daarbij is  ook een nieuwe grasmat ingezaaid.

opening dmv onthullen bijenhotel

Marco Kastelein, Rob ten Boden en Rik Janssen

Feestelijke opening

De verstevigde Zijldijk is in mei 2019 feestelijk geopend. Tijdens de opening werd door wethouder Rob ten Boden van gemeente Teylingen, gedeputeerde Rik Janssen van provincie Zuid-Holland en door Hoogheemraad Marco Kastelein van Rijnland het bijenhotel onthuld dat op de Zijldijk langs de Zijl is geplaatst. Aanleiding voor dit bijenhotel is dat alle partijen zich inzetten voor het vergroten van de biodiversiteit en het verbeteren van de leefomgeving van met name de (wilde) bijen. Langs de dijk wordt een speciaal bloemenmengsel voor bijen uitgestrooid.  

Meer informatie

Heeft u een vraag over de werkzaamheden aan de weg, de dijk of de oeverconstructie? Dan kunt u contact opnemen via info@rijnland.net. Heeft u vragen over de uitvoeringswerkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van Ploegam via het e-mailadres info-boterhuispolder@ploegam.nl.

Relevante links

Aannemer Ploegam

Gemeente Teylingen