Boterhuispolder in Teylingen, Leiderdorp, Warmond

Veilige dijken voor droge voeten

Veilige dijken voor droge voeten

Het is de taak van het Hoogheemraadschap van Rijnland om te zorgen voor waterveiligheid. De dijken (kades) moeten de veiligheid nu maar ook in de toekomst kunnen bieden. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast is de laatste 50 jaar de economische waarde van de polders enorm toegenomen door o.a. woningbouw en intensivering van de infrastructuur. Daarom zijn er nieuwe aangescherpte veiligheidsnormen vastgesteld, waarop alle dijken zijn getoetst. Ook de dijken van de Boterhuispolder zijn onderzocht. Ze voldoen niet overal aan de norm en moeten worden verbeterd.

Ligging

De dijken aan de oostzijde van de Boterhuispolder voldoen aan de norm. De dijk langs de Zijl binnen de beide gemeenten Teylingen en Leiderdorp (De Zijldijk in Warmond) is afgekeurd. De dijk is te laag en op een aantal plekken te smal, waardoor deze instabiel wordt.

Kaart traject Boterhuispolder

Hoe werkt Rijnland samen met andere partijen?

Het beheer en onderhoud van de Zijldijk ligt bij vier partijen. Het hoogheemraadschap van Rijnland is verantwoordelijk voor groot onderhoud en verbetering van de kade (dijklichaam). De gemeente Teylingen voor de weg op het noordelijke deel van de Zijldijk en de gemeente Leiderdorp voor de weg op het zuidelijke deel van de Zijldijk. De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor de oever van de vaarweg.

In 2018 gaan drie partijen (Rijnland, Gemeente Teylingen en de Provincie Zuid-Holland) groot onderhoud uitvoeren aan zowel de kaden, de wegconstructie (noordelijk deel) en de oeverconstructies. Er wordt gekeken naar een integrale aanpak om overlast tijdens de uitvoering te beperken.

De geplande werkzaamheden

Het Hoogheemraadschap van Rijnland gaat zowel de dijk verzwaren (verbreden) als ophogen. Dit zal worden bereikt door op een aantal locaties een tuimelkade (een smal, verhoogd grondlichaam) aan te leggen en het dijklichaam onder de weg op te hogen. De helling van de buitenkant van de dijk (het buitentalud) wordt versterkt, oftewel de kant van de dijk waar het water tegenaan stroomt t.b.v. de waterveiligheid. Daarbij wordt ook een nieuwe grasmat ingezaaid.

Uit inspecties van de weg in de gemeente Teylingen is gebleken dat de weg een volledige reconstructie nodig heeft. De wegconstructie van het zuidelijk deel van de Zijldijk binnen de gemeente Leiderdorp wordt niet vervangen. 

De provincie Zuid-Holland heeft een opgave om de oeverconstructies te onderhouden-vervangen om het vaarweg profiel te waarborgen.

Waar werken we en wanneer?

Vanaf oktober 2018 tot naar verwachting april 2019 worden de dijkverbetering, wegreconstructie en oeververvanging uitgevoerd. Het werk is op 1 mei 2018 gegund aan aannemer Ploegam B.V. Er is rekening gehouden met de wens van omwonenden om buiten het recreatieseizoen te werken, daarom wordt na de zomer gestart met de uitvoering van het werk. 

Oktober 2018: start uitvoeringsfase

April 2019 (naar verwachting): gereed

Actueel

Op 26 juni 2018 vond er een inloopbijeenkomst plaats, georganiseerd samen met aannemer Ploegam, over de uitvoeringswerkzaamheden.
Op maandag 22 mei
2017 vond er een inloopbijeenkomst plaats voor belangstellenden om de definitieve ontwerpen te bekijken.

Op woensdag 15 februari 2017 vond er een informatiebijeenkomst over de Zijldijk plaats. Bekijk de presentatie (pdf, 2.2 MB)van deze bijeenkomst. 

Meer informatie

Heeft u een vraag over de werkzaamheden aan de weg, de dijk of de oeverconstructie? Dan kunt u contact opnemen via . Heeft u vragen over de uitvoeringswerkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van Ploegam via het e-mailadres info-boterhuispolder@ploegam.nl.

Relevante links

Gemeente Teylingen

Provincie Zuid-Holland