Dijkversterking Centraal Holland

Veilige dijken voor droge voeten

Veilige dijken voor droge voeten

Een versterking van de Neder-Rijn- en Lekdijk is nodig om het achterliggende gebied in een groot deel van Midden en West Nederland (ofwel Centraal Holland) tegen overstromingen te beschermen.

Er is op dit moment geen acuut gevaar de veiligheid van de omgeving, maar de Neder-Rijn- en Lekdijk moet wel plaatselijk verbeterd worden om ook in de toekomst voldoende veiligheid te bieden. De doelstelling van de dijkverbetering is om de Neder-Rijn- en Lekdijk de komende 50 jaar weer te laten voldoen aan de eisen.

Samenwerkingsproject

Onder de naam Dijkversterking Centraal Holland werkt ons waterschap, hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, waterschap Amstel Gooi en Vecht en Rijkswaterstaat samen om de veiligheid van Centraal Holland te verbeteren. Het project is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), waarin de waterschappen en Rijkswaterstaat samenwerken aan de waterveiligheid van Nederland.  

Doel van de verkenning is om in 2017 een plan te presenteren waarmee we de veiligheid in de Randstad verbeteren. Dit plan gaat over de versterking van de dijken van de Neder-Rijn en Lek, maar ook wat er moet gebeuren met de zogenaamde 'C-keringen' langs het Noordzeekanaal, het Amsterdam-Rijnkanaal en de gekanaliseerde Hollandse IJssel. Dit doen we gezamenlijk in één integrale oplossing. De dijken van de Neder-Rijn en Lek zijn in beheer bij hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Kerngegevens

  • Traject: het gebied tussen Amsterdam-Amerongen en IJmuiden-Gouda
  • Gemeente: Utrechtse Heuvelrug, Utrecht, Wijk bij Duurstede, Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Lopik, Schoonhoven, Montfoort, Oudewater, Vlist, Gouda, Stichtse Vecht, Ronde Venen, Weesp, Diemen, Muiden, Amsterdam, Zaanstad, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Velsen, Beverwijk
  • Status: verkenningsfase

 Meer informatie

Dijkversterking Centraal Holland is gestart in 2014 en duurt naar verwachting tot 2020.

Meer weten?  Kijk dan op  dijkversterking centraal holland.nl