Drooggemaakte Akkersloot, Hertogs- en Blijverpolder (DAHB-polder) Kaag en Braassem

Het hoogheemraadschap van Rijnland werkt continu aan haar dijken. De dijken moeten veilig zijn, nu en in de toekomst, zodat u droge voeten houdt. Ook in de Drooggemaakte Akkersloot, Hertogs- en Blijverpolder (DAHB-polder) gaan we aan de slag.

kaartje van de polder

Dijkverbetering DAHB-polder

Periodiek beoordelen we of de Rijnlandse dijken nog aan alle veiligheidsnormen voldoen. We hebben geconstateerd dat delen in Oud Ade en Rijpwetering van de waterkeringen langs de Boekhorsteweg, Akkerslootpolder en ten noorden en zuiden van de Oud Adeselaan aan verbetering toe zijn.        

Wat gaan we doen?

De dijk is inmiddels opnieuw ingemeten en het voorlopig ontwerp wordt nu gemaakt. In de komende periode zullen de keukentafelgesprekken plaatsvinden om alle wensen en ideeën te inventariseren. De verwachting is dat aan het einde van het jaar kan worden gestart met de uitvoerende werkzaamheden.

Meer informatie

Heeft u vragen over de dijkverbetering van de DAHB-polder neem dan contact op met het Klant Contact Team van Rijnland op telefoonnummer 071-306 3535 of stuur een mail naar dijkverbetering@rijnland.net o.v.v. dijkverbetering DAHB-polder.