Belastingproef Roelofarendsveen

In een eerder nieuwsbericht is gecommuniceerd over de voorbereidingen voor de uit te voeren belastingproef op een waterkering van de Veender en Lijkerpolder buiten de bedijking (ter hoogte van Galgekade 23) in Roelofarendsveen. In de ontwerpfase zijn vervormingen lastig te voorspellen en daarom is besloten deze te meten bij een praktijkproef. Wij geven u graag een nadere toelichting op het verloop en de uitkomst van de uitgevoerde proef.

Op dinsdag 6 januari 2015 is de proef uitgevoerd. Twee vrachtauto’s gevuld met zand en verdeeld over stalen rijplaten, stonden opgesteld naast de houten palenrij. De proef is gedaan met allerlei meetapparatuur, die zowel vervormingen als grondspanningen konden meten. Op deze manier hebben wij een goed beeld van het gedrag van de kade en de aangebrachte houten palenrij gekregen. Ten behoeve van de veiligheid van de kade en de omwonenden, zijn er continu specialisten aanwezig geweest van het hoogheemraadschap van Rijnland, Advies- en Ingenieursbureau RPS en Aannemingsbedrijf Verboon Maasland, zodat er bij een eventuele grotere vervorming direct kon worden ingegrepen. Gelukkig bleek dit niet nodig.

De proef is zeer goed verlopen en heeft in totaal ruim 10 uur geduurd. Uit de metingen kwam duidelijk naar voren dat de kade werd belast met zwaar materieel. De vervormingen bleken minimaal en zelfs een stuk kleiner te zijn dan uit de berekeningen naar voren was gekomen. Dit heeft aangetoond dat de geplaatste palenrij een goede versterkingsmaatregel is en dat het huidige ontwerp robuust, sterk en veilig is. Daarmee is dit een concurrent voor de stalen damwand en biedt kansen voor onderhoudstrajecten van allerlei keringen met ruimtegebrek.

Zwaar materieel op de kade

Contactpersonen: Jasper Smulders en Onno van Logchem