Fase 1

Fase 1 betreft de verbetering van de dijken zowel langs het noordelijke deel van de Kudelstaartseweg, het zuidelijk deel van de Stommeerweg (Westeinderplassen), de oostzijde van de Stommeerkade en de oostkant van de Molenvliet. Fase 1 zit nu in de afrondingsfase.

Aalsmeer kadeverbetering

Kudelstaartseweg en het zuidelijk deel van de Stommeerweg (Westeinderplassen)

Tussen de Beethovenlaan en de Zwarteweg is de kruin van de dijk langs de Kudelstaartseweg erg smal. De dijk is hier verbreedt met klei. Op het laatste stukje van de Kudelstaartseweg, voor de Zwarteweg, is de dijk verhoogd en zijn er golfbrekers aangevuld. Tussen de kruising met de Beethovenlaan en de kruising met de Bachlaan is de dijk te laag. De gemeente neemt de verhoging van dit stuk dijk later mee tijdens de werkzaamheden aan de kruising Kudelstaartseweg – Bachlaan.

Stommeerkade

De dijk langs de oostzijde van de Stommeerkade was te zwak. De dijk is hier versterkt met klei.

Molenvliet

Tegenover het Seringenpark is de dijk te laag bevonden. De dijk is daarom verhoogd door verschillende lagen klei aan te brengen op de bestaande dijk. Daarnaast is het talud verbreed om de dijk te versterken en stabieler te maken.

Planning

Fase 1 van de werkzaamheden is in mei 2016 afgerond, de onderhoudsperiode loopt tot maart 2017. Rijnland bewaakt in deze periode onder andere de groei van het gras op het talud.