Fase 2

Fase 2 omvat het verbeteren van de dijken langs het noordelijk deel van de Stommeerkade en de westkant van de Molenvliet. Fase 2 zit nu in de voorbereidings- en onderzoeksfase.

Aalsmeer kadeverbetering

Stommeerkade

De Stommeerkade bestaat uit een wegconstructie met een deel kademuur. De dijkconstructie is overal hoog genoeg, maar op een bepaald gedeelte is de stabiliteit (breedte van de dijk) waarschijnlijk niet op orde. Om dat zeker te weten, doen we nog aanvullend onderzoek.

Molenvliet

Op het stuk langs het Seringenpark en de Molenvlietweg zijn er veel aspecten waar we rekening mee moeten houden. Het Seringenpark moet worden opgeknapt en de Gemeente Aalsmeer is van plan een rotonde aan te leggen en een weg om te leggen. We werken daarom nauw samen met de Gemeente Aalsmeer. De dijk langs het Seringenpark moet in ieder geval verstevigd worden en de dijk langs de Molenvlietweg wordt  verstevigd en verhoogd.

Planning

Voor Fase 2 zijn de voorbereidingen gestart en dat betekent dat Rijnland in gesprek gaat met de landeigenaren in november 2016 om het ontwerp voor de dijk zoveel mogelijk af te stemmen op de verschillende belangen en wensen van de bewoners en gemeente Aalsmeer. De planning is dat de uitvoering van fase 2 in het tweede kwartaal van 2017 van start gaat.