Kadeverbetering Starrevaart en Damhouderpolder afgerond

Kadeverbetering is gereed

Kadeverbetering is gereed

De kadeverbetering in de Starrevaart en Damhouderpolder in Leidschendam is eerder voltooid dan gepland. De dijken langs de Stompwijkse Vaart voldoen nu weer aan alle veiligheidseisen. We hebben de dijken op de zwakke plekken verhoogd en/of met behulp van steunbermen verstevigd.

Op een aantal plekken hebben we een damwand of oeverbescherming aangebracht. Waar het nodig was, hebben we ook gezorgd dat de bruggen over de Stompwijkse Vaart weer goed aansluiten op de dijken. 

Recent ingezaaide kades zijn afgeschermd met hekken, omdat deze op dit moment niet betreden mogen worden door vee. Het verwijderen van de hekwerken gebeurt in overleg met de perceeleigenaren. 

Op de werkzaamheden geldt een onderhoudsperiode tot eind mei 2016. De komende jaren blijven we alle dijken in ons gebied onderzoeken en zo nodig verbeteren. Alle dijken zijn dan in 2020 op orde, de belangrijkste zijn dat nog dit jaar. Lees meer over dijkverbeteringen op http://www.rijnland.net/dijken.