Veel belangstelling voor waterschap tijdens excursie Week van ons Water

Werk aan Ons Water is nooit af. Elke dag weer wordt er hard gewerkt om ons land waterveilig te houden. Van 18 tot en met 25 oktober was de Week van Ons water, een week waarin het thema waterveiligheid de aandacht kreeg. Binnen dit kader organiseerde het cluster DiRK (Dijkverbeteringen Regionale Keringen) een excursie op de Stommeerkade in Aalsmeer waar op dit moment aan de dijk wordt gewerkt.

Verdeeld over twee groepen zijn gedurende de dag ruim 40 geïnteresseerden (bewoners uit Aalsmeer en Kudelstaart, maar ook enkelen van buiten de regio) meegenomen in het werk van de dijkverbeteringen binnen Rijnland. In de bouwkeet van de aannemer werd eerst uitleg gegeven over de rol van het waterschap in het algemeen, de inkomsten en uitgaven en de opgave specifiek voor waterveiligheid. Na een uitleg over de opgave en de maatregelen voor de Horn- en Stommeerpolder welke beschermd wordt door de Stommeerkade, konden deelnemers buiten in het veld zien hoe de dijk wordt verbeterd. 

  • “Nooit geweten dat mijn huis bijna 4 meter onder NAP ligt! Brrrr” was een opmerking van een van de bezoekers.
  • “Nooit geweten wat het waterschap allemaal uitvoert, erg interessant”.
  • “Je kunt merken dat het waterschap veel de omgeving betrekt in zijn werk, jullie bedenken niet alles meer vanaf kantoor zonder afstemming”.

De bezoekers waardeerden de uitleg die werd gegeven over hoe hun waterschap werkt en welke uitdagingen deze heeft voor de toekomst. Vooral de afwisseling met de praktijk buiten werd erg positief ontvangen. Tijdens de excursie konden de bezoekers door en langs de tuinen van particulieren lopen om het werk te bekijken. De perceeleigenaren hebben ook op dit vlak meegewerkt aan het mogelijk maken van de excursie.