Vissteigers op verbeterde Woudsedijk

Binnen Rijnland worden werkzaamheden steeds vaker gecombineerd met de aanleg van voorzieningen voor waterrecreanten. Zo is de dijkverbetering van de Woudsedijk langs de Leidse Vaart bij Woubrugge gecombineerd met de aanleg van 25 vissteigers. Die steigers werden gisteren officieel overgedragen aan Hengelsportvereniging De Brasem uit Ter Aar. Dit geheel in stijl: tijdens een viswedstrijd. Aan hoogheemraad Marco Kastelein viel de eer te beurt de winnaar uit te roepen.

De wens van de hengelsportvereniging om vissteigers aan te leggen kwam aan de orde tijdens een gesprek over het dijkversterkingsproject met de omgeving. De aanleg kon worden gecombineerd met de geplande versterking van het binnentalud van de dijk en de verhoging en reconstructie van de weg. De steigers zijn betaald door Sportvisserij Nederland, Sportvisserij MidWest Nederland, Hengelsportvereniging De Brasem en het hoogheemraadschap van Rijnland. De afgevaardigden van deze organisaties waren voor deze gelegenheid ook allemaal aanwezig.

Eerder dit jaar ondertekenden de waterbeheerders in Noord-Holland (provincie, Rijkswaterstaat en de waterschappen) een intentieverklaring om voorzieningen voor waterrecreanten zoveel mogelijk mee te nemen bij geplande werkzaamheden. Door werkzaamheden te combineren kunnen voorzieningen als aanlegsteigers, visplekken of boothellingen goedkoper worden aangelegd. De aanleg van de vissteigers bij de Woudsedijk in combinatie met de dijkverbetering, is hiervan een mooi voorbeeld.

Het project

De Woudsedijk ligt langs de Leidse Vaart in de Polder Vierambacht. Deze polder ligt ten zuidoosten van de Braassemermeer, ingesloten door dijken in en langs Woubrugge, Alphen aan den Rijn, Ter Aar en Rijnsaterwoude. Bijna alle dijken in Polder Vierambacht zijn inmiddels verbeterd, met uitzondering van de Woudsedijk en het westelijke gedeelte van de polder. Naar verwachting wordt het project eind dit jaar opgeleverd.

Dijkverbetering Regionale Keringen

De zorg voor waterveiligheid is de eerste prioriteit van Rijnland. In het westen van Nederland beschermen dijken en kades de lager gelegen gebieden tegen overstroming. Deze regionale keringen moeten berekend zijn op de gevolgen van het veranderde klimaat en op bodemdaling. Waar nodig voeren we de komende jaren werkzaamheden uit aan oevers en kaden, zodat deze voldoen aan de nieuwe, strengere veiligheidsnormen die nodig zijn om ons te beschermen. Dit project maakt onderdeel uit van het programma Dijkverbetering Regionale Keringen van het hoogheemraadschap van Rijnland. Kijk voor een overzicht van alle projecten op www.rijnland.net/dijken.