Voortgang werkzaamheden, zettingen Witte Singel

Bij de Galgenkade is zowel de hoogte als de sterkte van de kade aangepast. Gekozen is voor een versteviging met een stabiliteitsscherm in de vorm van houtenheipalen en het ophogen van de kade met kleigrond. Een dijk moet namelijk altijd hoog en sterk genoeg zijn. Bij de Witte Singel is geen probleem met de stabiliteit, maar moest wel de hoogte worden aangepast. Daarom is daar alleen de kade opgehoogd en geen stabiliteitsscherm aangebracht.

Eind november is gestart met het ophogen van de kade aan de Witte Singel met kleigrond. Wanneer een kade wordt opgehoogd moet er altijd rekening worden gehouden met het zettingsproces. Dat wil zeggen  dat de nieuw aangebrachte klei en de ondergrond moet inklinken waarbij verzakkingen kunnen plaatsvinden.

Zo ook bij de Witte Singel waar scheuren in het wegdek zijn  geconstateerd. Het hoogheemraadschap houdt  deze inklinking goed in de gaten, zodat de waterveiligheid en de veiligheid voor passanten gewaarborgd blijft.

Na de zettingsperiode, die onder invloed van de weersomstandigheden soms wel een half jaar kan duren, beginnen we met de herstelwerkzaamheden.  Deze zullen naar verwachting rond april/mei plaatsvinden. Afhankelijk van onze metingen zullen de herstelwerkzaamheden definitief of tijdelijk zijn.

Daarnaast wordt goed gelet op de (gas) leidingen die onder het wegdek liggen. Hiervoor  onderhoudt het hoogheemraadschap (bij overigens alle kadeverstevigingen) nauw contact met Liander, zowel voor-, tijdens als na uitvoering van de werkzaamheden.

(13 januari 2015)