Ontwerp

Om welk stuk dijk gaat het precies?

Het gaat om de IJsseldijk langs de Hollandsche IJssel in Gouda. In dit project gaat het om het gedeelte tussen de Waaiersluis en de Julianasluis. De dijkverbetering bestaat uit drie delen: Sluiseiland , Schielands Hoge Zeedijk en de Goejanverwelledijk . Naast de dijkverbetering worden ook de twee sluizen onderzocht: de Keersluis, de Mallegatsluis en de Havensluis. Voor meer informatie over de locaties kijkt u op de pagina Wat gebeurt waar ?

Waarom is de dijkverbetering noodzakelijk?

De IJsseldijk in Gouda voldeed niet meer aan de veiligheidsnormen voor een primaire waterkering. Bij toetsingen is namelijk gebleken dat de dijk niet stabiel genoeg was. Dat betekent dat er sprake is van onvoldoende bescherming tegen hoog water.

Op welke manier is de dijk verbeterd?

De gekozen oplossing verschilt per deelgebied. Op de pagina Wat gebeurt waar? vindt u per deelgebied de precieze werkzaamheden.

Is er natuur-/wandelgebied rondom de dijk verdwenen?

Natuur- en wandelgebied rondom de dijk zal zoveel mogelijk behouden blijven. Daar waar aanpassing aan de natuur-/wandelgebieden plaatsvindt, zal deze gecompenseerd worden. Voor meer details hierover kunt u de Milieu Effect Rapportage downloaden.

Hoe hebben jullie de wensen en eisen vanuit de omgeving meegenomen?

Vanaf het begin van het dijkversterkingsproject werken we samen met bewoners en belanghebbenden. Zo zorgen wij dat onze plannen beter aansluiten bij de wensen van de omgeving. Een belangrijke rol in deze samenwerking spelen de leden van de klankbordgroep (pdf, 44 kB)
De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van wijkteams en bedrijven, maar ook belangenbehartigers voor natuur, recreatie en cultuurhistorie. De leden hebben hun standpunten en wensen ingebracht vanuit de groep die zij vertegenwoordigen.
Daarnaast waren er verschillende informatiebijeenkomsten voor omwonenden en andere geïnteresseerden. Omwonenden zijn hiervoor uitgenodigd.