Wat betekent de dijkverbetering voor mij?

Ga ik iets merken van de dijkverbetering?      

De impact van de dijkverbetering in de wijk is minimaal. Op Sluiseiland zal de inrichting iets veranderen, bij de Schielandse Hoge Zeedijk zal binnendijks versterking worden aangebracht en bij de Goejanverwelledijk zal een ophoging (        +       20 cm) plaatsvinden en het talud minder steil worden gemaakt.  

Hoe komt de dijk er bij mij uit te zien?      

U vindt de voorlopige ontwerpen op de pagina Wat gebeurt waar?  

Wat is momenteel het gevaar totdat de plannen werkelijk zijn uitgevoerd, zal het gebied bij mijn huis snel overstromen?      

De afdeling Beheer van Rijnland houdt de staat van de dijk en het waterpeil nauwlettend in de gaten. Bij eventuele lokale verzakking wordt hier een oplossing toegepast voor de korte termijn. Bij hoge waterstand zal het boezemgemaal Gouda zijn werk doen en water het achterland in pompen.  

Verdwijnt er natuur-/wandelgebied rondom de dijk?      

Natuur- en wandelgebied rondom de dijk zal zoveel mogelijk behouden blijven. Daar waar aanpassing aan de natuur-/wandelgebieden plaatsvindt, zal deze gecompenseerd worden. Voor meer details hierover kunt u de Milieu Effect Rapportage aan de rechterkant van deze pagina downloaden.