Grietpolder, gemeente Kaag en Braassem

Veilige dijken voor droge voeten

De kades moeten de veiligheid van nu ook in de toekomst kunnen bieden. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten voorbereid zijn op de gevolgen van de klimaatverandering. Daarom zijn er nieuwe veiligheidsnormen vastgesteld, waarop alle kades zijn getoetst. De komende jaren blijven we alle kades onderzoeken en zo nodig verzwaren. Alle kades in ons gebied zijn dan in 2020 op orde. Ook de kades van de Grietpolder zijn onderzocht. Op een of meerdere plaatsen voldoen de kades niet aan de norm voor toekomstige veiligheid en moeten ze verbeterd worden.

Ligging

Deze polder ligt tussen de Drecht en de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder, nabij de kern Leimuiden, binnen de gemeente Kaag en Braassem.

De Grietpolder is aan de noord-, west- en zuidzijde begrensd door boezemwater (NAP -0,60 meter). Ongeveer de helft van de Grietpolder (het oostelijk deel en het westelijke puntje) bestaat uit bebouwd gebied; de rest is agrarisch.

Stand van zaken

Inmiddels zijn, op 1 kadevak na, alle kades van de Grietpolder versterkt en is de onderhoudsperiode ingegaan.

Overzicht afgeronde trajecten:

  • Kadeverbetering langs de Drecht
  • Kadeverbetering langs de Oude Wetering
  • Kadeverbetering langs de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder
  • Kadeverbetering kern Leimuiden

Het laatste, nog uit te voeren traject, betreft het deel langs het Westeinde, Leimuiden

Kadeverbetering langs het Westeinde

Een stuk van de kade ligt hier te laag. Het gaat om circa 120 m langs de binnenhaven. Er wordt een beschoeiing geplaatst of vernieuwd en de kade wordt opgehoogd. De planning van de kadeverbetering is nog niet bekend.

 leimuiden