Hemmeerpolder in gemeente Teylingen

Eind januari 2019 is het Hoogheemraadschap Rijnland gestart met het ophogen van de kade in de Hemmeerpolder. Vanuit veiligheidsoogpunt is dit nodig, zodat de omgeving van de Kaag droge voeten houdt. Nu en in de toekomst.

De dijk in de Hemmeerpolder is over een lengte van circa 3 kilometer zo’n twintig tot dertig centimeter opgehoogd. De grond en daarmee ook de dijk in de polder zakt gemiddeld 1 centimeter per jaar. Met het ophogen van de kade is het groot onderhoud begin mei afgerond en is  deze dijk voor de komende dertig jaar weer veilig..